Politični položaj v koprskem okraju cone B Svobodnega tržaškega ozemlja v prvem letu po objavi resolucije Informbiroja (1948-1949)

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

cona B STO, Informbiro, slovensko-italijanski odnosi, tržaško vprašanje

Povzetek

V coni B Svobodnega tržaškega ozemlja, ki jo je upravljala Vojaška uprava Jugoslovanske armade skupaj s civilnimi oblastnimi organi, je po objavi resolucije Informbiroja, za razliko od cone A, povsem prevladala struja, ki je podprla KPJ. Tamkajšnji komunisti so nato morali dokazati pravilnost politike KPJ pri gradnji socializma (plansko gospodarstvo, zadruge, razvoj ljudske oblasti).

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>