Ideja o krvnem bratstvu južnoslovanskih narodov pri Antonu Novačanu

Avtorji

  • Mateja Ratej Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Novi trg 1, SI–1000 Ljubljana

Ključne besede:

Kingdom of SHS, politics, political party, Slovenian Republican Party, Anton Novačan, Stjepan Radić, blood brotherhood

Povzetek

ANTON NOVAčAN AND HIS IDEA ON THE BLOOD BROTHERHOOD OF SOUTH SLAVIC NATIONS

In her contribution the author examines the idea of the blood brotherhood of South Slavic nations, which was the basic integration element and criterion of their unification in the context of the official (unitarian) ideology of the first Yugoslav state. On the example of the political activities of Anton Novačan and his Agrarian or Republican Party, which built on the idea of blood brotherhood, the author shows how soon after the establishment of the state the attempt to implement this idea into the Yugoslav political reality was destined to fail.

Biografija avtorja

  • Mateja Ratej, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Novi trg 1, SI–1000 Ljubljana
    dr., znanstvena sodelavka

Prenosi

Objavljeno

2015-05-24

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>