Kaj smo delali, kaj naredili?

(Oris dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino ob 40 - letnici ustanovitve)

Avtorji

  • Zdenko Čepič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

zgodovinopisje, novejša zgodovina, bibliografija, Inštitut za novejšo zgodovino

Povzetek

Avtor na osnovi arhivskega gradiva in poročil o delu predstavlja dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino, osrednje slovenske raziskovalne ustanove za raziskovanje slovenske novejše zgodovine, obdobja od narodnega preporoda 1848 do danes. Inštitut je poleti 1959 ustanovila na pobudo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije slovenska vlada. Sprva je raziskoval le revolucionarno delavsko gibanja, od začetka sedemdesetih let pa so bile raziskave razširjene na celotno narodno zgodovino novejše dobe. Inštitutovi raziskovalci preučujejo celotno slovensko politično, kulturno in gospodarsko-socialno zgodovino do najnovejše dobe v štirih kronoloških sklopih (do 1918, 1918-1941, 1941-1945, 1945 do 'danes'). Rezultati raziskav so dostopni v znanstvenih monografijah, v znanstvenih člankih v osrednjih slovenskih zgodovinskih in drugih znanstvenih in strokovnih revijah in drugod (n.pr. Enciklopedija Slovenije). Inštitut objavlja tudi zgodovinske vire. Izdaja tudi znan-stveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. Večji del raziskav o novejši slovenski zgodovini so opravili raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino. Inštitut je znanstveno raziskovalna ustanova z zelo visoko kvalifikacijsko sestavo; med 26 zaposlenimi je 22 zgodovinarjev, od tega 13 doktorjev znanosti in 3 magistri.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>