Razvoj vojaškega sodstva slovenskega odporniškega gibanja 1941-1945

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

druga svetovna vojna, partizanska vojska, Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, vojaško sodstvo, represija, pravosodje

Povzetek

Avtor analizira glavne razvojne faze vojaškega sodstva, ki ga je vzpostavilo odporniško gibanje v Sloveniji v letih 1941-1945 po obliki in sestavah sodišč ter njihovi pristojnosti. Sprva so delovala le občasna vojaška sodišča v enotah, nato kot izredna sodišča, od jeseni 1943 pa kot splošna redna sodišča, saj so bila pristojna tako za pripadnike partizanskih enot kot za ostalo prebivalstvo v vseh kazenskih zadevah. Jeseni se je začelo krčenje pristojnosti vojaških sodišč na vojaške osebe in le določene kategorije civilnih oseb glede na delikte. K temu se je zaradi federalne strukture nove državne organiziranosti razvijal sistem vojaškega sodstva neenakomerno in je prihajalo do različnih rešitev in nujnih usklajevanj. Sistem vojaških sodišč se je nadaljeval tudi v povojnem času, vendar se je avgusta 1945 zvedel le na pristojnost za vojaške osebe in delikte povezane z vojnimi zločini.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>