The First Years of Economic Transition in Slovenia

  • Aleksander Lorenčič
Keywords: macroeconomic stabilisation, economic transition, privatisation, restructuring

Abstract

Razprava obravnava začetke gospodarske tranzicije v Sloveniji, ki je potekala v znamenju prehoda iz zaprtega plansko-tržnega v odprto socialno-tržno gospodarstvo. Avtor opredeli pojem tranzicije in predstavi krizo v osemdesetih letih, ki je vodila v tranzicijo. Osrednjo pozornost nameni formalnemu začetku tranzicije in poti v gospodarsko samostojnost. Izpostavljeni so trije najpomembnejši procesi gospodarske tranzicije: makroekonomska stabilizacija, privatizacija in prestrukturiranje. Gospodarska tranzicija predstavlja pomemben del razvoja mlade slovenske države in si vsekakor zasluži poglobljeno zgodovinsko raziskavo.

Published
2008-01-01
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>