Studying the Economic Transition – Challenges, Problems and Results

  • Aleksander Lorencic Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Keywords: Slovenia, independence, economy, transition

Abstract

In the following article the author presents the challenges, problems and findings that he encountered while researching and studying the Slovene economic transition. The aim of this research, which is considered ‘pioneer’ in the field of historiography, was to analytically interpret the process of economic transition and point out its fundamental characteristics, rules, agents and results. The result of the research is a scientific monograph and a number of scientific and technical articles in the field of economic transition.

References

Arrighi, Giovanni, Dolgo dvajseto stoletje. Kapitalizem, denar in moč, Ljubljana: Sophia, 2009.

Berend, T. Ivan. From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973. New York: Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Judt, Tony, Povojna Evropa 1945–2005, Druga knjiga, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.

Lazarević, Žarko and Aleksander Lorenčič (ed.). Podobe modernizacije. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Lazarević, Žarko, Lorenčič, Aleksander (ur.): Podobe modernizacije: poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju, Zbirka Razpoznavanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009.

Lorenčič, Aleksander and Lojze Javornik. Slovenci imamo mitičen odnos do vsake državne tvorbe: Zgodovinar Aleksander Lorenčič o čudnosti čudenja liberalnemu kapitalizmu, slepega prevzemanja ideologije od starejših generacij in o slovenskem zaostajanju zaradi neenotnosti o temeljnih ekonomskih nalogah in odnosu do tujih naložb. Finance, no. 24, (17. 6. 2016), Priloga Manager: revija za podjetne, pp. 16–19.

Lorenčič, Aleksander, Pretvorba družbene lastnine v privatno: privatizacija stanovanj in denacionalizacija, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 50, no. 3 , Ljubljana 2010, pp. 113-130.

Lorenčič, Aleksander. Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990–2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Lorenčič, Aleksander. Slovensko gospodarstvo med tranzicijo in globalno krizo (1990–2010). In: Mihelič, Darja (ed.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, pp. 311–325.

Lorenčič, Aleksander: Makroekonomski kazalci Slovenije v času tranzicije: od recesije in stabilizacije preko okrevanja do vstopa v Evropsko unijo. Časopis za zgodovino in narodopisje, leto 80, št. 2–3, 2009, pp. 179–199.

Lorenčič, Aleksander: Pretvorba družbene lastnine v privatno – osrednji problem slovenske gospodarske tranzicije. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 49, št. 2, Ljubljana 2009, pp. 189–206.

Lorenčič, Aleksander: Process ekonomičeskogo preobrazovanija v Sloveniji v pervoj polovine 1990–h gg. Istoričeskij vestnik Universitetov Ljubljany i Permi, št. 2, 2008, pp. 114–122.

Lorenčič, Aleksander: Prva leta gospodarske tranzicije v Sloveniji. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVIII, št. 2, 2008, pp. 149–164.

Lorenčič, Aleksander: Strukturni premiki na področju slovenskega podjetništva v času »prve recesije«. Zgodovina za vse, leto XVI, št. 2, 2009, pp. 133–143.

Mravlja, Mija and Andrej Nared (ed.). Arhivi in arhivsko gradivo v času tranzicijskih sprememb/Infoarh. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2003.

Ploj Ratajc, Sonja and Vanessa Čokl. An interview with Davorin Kračun. V soboto/Večer, 28. 7. 2012, pp. 3–5.

Vidmajer, Saša. An interview with Ivan T. Berend. Delo/Sobotna priloga. Accessible at: http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/zgodovinar-ivan-t-berend-krizo-je-povzrocila-periferna-mentaliteta.html, (25. 3. 2012).

Published
2016-12-05