Language "Problems" in Lower Styria in the Taaffe Period

  • Filip Čuček
Keywords: Austro-Hungarian Monarchy, Lower Styria, political history, constitutional period, provincial assembly, national assembly, national struggle, language struggle

Abstract

Če je Auersperg-Lasserjeva vlada s pritiski na uradništvo precej pripomogla k dejstvu, da so slovenščino (tudi) na Spodnjem Štajerskem potiskali na skrajni rob javnega življenja, pa je Taaffejeva doba vnesla v jezikovno problematiko večjo dinamiko. Vlada, ki je poudarjala, da ne bo izvajala pritiska na uradnike, je tako sprostila "vzvode", zaradi katerih se je jezikovni problem nenadoma "okrepil" in znašel v ospredju javnega in političnega življenja. Avtor v prispevku analizira jezikovne zahteve spodnještajerskih Slovencev, ki so si po "razglasitvi" Kranjske za slovensko deželo prizadevali pridobiti čim več koncesij od ("razpoložene ali nerazpoložene") vlade. Zaradi drugačnega položaja Spodnje Štajerske, kot ga je uživala Kranjska, pa do tega nikakor ni prišlo po enostavni poti, pač pa so spodnještajerski slogaški "prvaki" morali v skoraj petnajstletni Taaffejevi vladavini napeti vse sile za kak uspeh ali dva.

Published
2008-01-01
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>