Partizani »Beneške čete« pred italijanskim sodiščem

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Italija, Slovenija, Benečija, Slovenci v Italiji, partizani, sodni proces

Povzetek

Razprava obravnava potek preiskave in sodnega procesa proti 50 partizanom Beneške čete pred sodiščem v Italiji. Prvih 32 je bilo med drugim obtoženih veleizdaje domovine, tj. Italije. Preiskava se je začela avgusta 1945, proces pa se je končal 14. julija 1959, ko je porotno sodišče v Firencah razglasilo sodbo. Za nekatera dejanja je izreklo oprostilno sodbo, na osnovi amnestije z 11. julija 1959 pa je ustavilo kazenski postopek proti vsem obtoženim.

Prenosi

Objavljeno

2010-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>