Španci v nemški službi na Slovenskem med drugo svetovno vojno

Authors

  • Klemen Kocjancic University of Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.2.01

Keywords:

Wehrmacht, Waffen-SS, druga svetovna vojna, kraški lovci, tujerodne prostovoljne enote

Abstract

SPANIARDS IN GERMAN SERVICE IN SLOVENIA DURING THE SECOND WORLD WAR

On Slovenian territory during the Second World War were active different units of foreigners, which fought on the side of the German occupying force; among them were also two different units of Spanish volunteers. First unit, a half-battalion, was garrisoned in Lower Styria, specifically in Zasavje area, where it provided security for coal mines and railway. Second unit, of company strength, was integral part of brigade, then division of so called Karst hunters, based in Slovene Littoral, which was actively participating in counterinsurgency against Italian and Slovene partisans. Using critical analysis and interpretation of wartime sources and post-war literature article is presenting activity of Spanish volunteers in German service in Slovenia. Because of the size of both units Spaniards didn't significantly impact the progress of the Second World War in Slovenia, but are still part of Slovenian military and war history.

Author Biography

  • Klemen Kocjancic, University of Ljubljana
    PhD student, Department of History, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Contributing Analyst, Wikistrat

References

»Feldpost numbers: 39000-39999,« Axis History, pridobljeno 19. 4. 2016, http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/383-germany-military-other/feldpost/8964-feldpost-numbers-39000-39999.

Barker, Thomas M. »The Ljubljana Gap Strategy: Alternative to Anvil/Dragoon or Fantasy.« The Journal of Military History 1 (1992): 57–86.

Bavec – Branko, Franjo. Na zahodnih mejah – 1945. Operativni štab 9. korpusa za Zapadno Primorsko (november 1944 – maj 1945). Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB, 1997.

Bowen, Wayne H. »The Ghost Battalion: Spaniards in the Waffen-SS, 1944–1945.« The Historian 2 (2001): 373–385.

Bowen, Wayne H. Spaniards and Nazi German. Collaboration in the New Order. Columbia: University of Missouri Press, 2000.

Corbatti, Sergio in Marco Nava. Karstjäger! Du SS-Karstwehr-Bataillon à la 24. Waffen-Gebirgs-Division der SS. Saint-Martin-des-Entrées: Heimdal, 2009.

Di Giusto, Stefano. Operationszone Adriatisches Kustenland. Udine Gorizia Trieste Pola Fiume e Lubiana durante l'occupazione tedesca 1943 – 1945. Udine: Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2005.

Ferenc, Tone. Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943. Maribor: Obzorja, 1967.

Ferenc, Tone. »Nemška policija v Operacijski coni ''Jadransko primorje'' 1943-1945.« V: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 1, Razkosanje in aneksionizem, ur. Mitja Ferenc, 413–460. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2006.

Ferenc, Tone. »Ustanovitev Operacijske cone ''Jadransko primorje'' jeseni 1943. leta.« V: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 1, Razkosanje in aneksionizem, ur. Mitja Ferenc, 397–411. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2006.

Gonzáles Pinilla, Ángel. »Españoles en la Wehrmacht y las Waffen SS (1944–45).« V: Españoles en la II Guerra Mundial el Frante del Est, ur. Ricardo Recio Cardona, 135–140. Madrid: Vandalia, 1999.

Guštin, Damijan. »Južna železnica kot cilj vojaških operacij slovenskega odporniškega gibanja (1941–1945).« Acta Histriae 3 (2008): 325–342.

Kaltenegger, Roland. Operationszone ''Adriatisches Küstenland'': der Kampf um Triest, Istrien und Fiume 1944/45. Graz, Stuttgart: Stocker, 1993.

Klanjšček, Zdravko et al. Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945. Tretja izdaja. Ljubljana, Vojaški zgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske armade in Inštitut za zgodovino delavskega gibanja: 1978.

Kljaković, Vojmir. »Pitanje savezničkog iskrcavanja na Balkan (1939–1945).« Vojnoistorijski glasnik 3 (1978): 7–25.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci.« Vojnozgodovinski zbornik 30 (2007): 69–80.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci.« Vojnozgodovinski zbornik 31 (2008): 89–100.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci.« Vojnozgodovinski zbornik 36 (2009): 66–74.

Landwehr, Richard. Italian Volunteers of the Waffen-SS. 24. Waffen-Gebirgs-(Karstjaeger) Division der SS and 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1). Glendale: Siegrunen, 1987.

Littlejohn, David. Foreign Legions of the Third Reich. Volume 2: Belgium, Great Britain, Holland, Italy and Spain. San Jose: R. James Bender Publishing, 1987.

Lorencin, Domen. Diverzije, sabotaže in vojaški napadi odporniškega gibanja na železnice in druge prometnice na Slovenskem 1941–1945 (diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011.

Michaelis, Rolf. Die Chronik der 24. Waffen-Gebirgs[Karstjäger]-Division der SS. Erlangen: samozaložba, 1992.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji. IV. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.

Norling, Erik. »Spanish Waffen-SS Volunteers in Italy, 1944–1945. A Chapter in the Unknown Story of the Spanish Waffen-SS.« Siegrunen 33 (1984): 15–18.

Rozman, Jože. »Partizanski koridor na litijskem območju med drugo svetovno vojno.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 3 (2011): 683–698.

Rutar, Sabine. »Vloga železnice pri gospodarskem izkoriščanju Slovenije med drugo svetovno vojno: Prispevek k odprtim raziskovalnim vprašanjem.« Acta Histriae 3 (2008): 315–324.

Sourd, Jean-Pierre. True Believers: Spanish Volunteers in the Heer and Waffen-SS, 1944–1945. Bayside: Europa Books, 2004.

Stergar, Gorazd. »Kamniško-zasavski narodnoosvobodilni partizanski odred in njegova vloga v narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem leta 1944.« Vojaška zgodovina 1 (2007): 81–128.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Achter Band: Die Landstreifkräfte 201–280. Osnabrück: Biblio Verlag, 1973.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Sechzehnter Band. Verzeichnis der Friedensgarnisonen 1931–1939 und Stationerungen im Kriege 1939–1945. Teil 3: Wehrkreise XVII, XVIII, XX, XXI und besetzte Gebiete Ost und Südost. Osnabrück: Biblio Verlag, 1996.

Tieke, Wilhelm in Friedrich Rebstock. Im letzten Aufgebot. Die 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division HORST WESSEL. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.

Torres Gallego, Gregorio. »Españoles en las Waffen SS. Italia, 1945.« Revista española de historia militar 10 (2001): 199–201.

Uršič, Marko. »Kraški lovci in zlom kobariške republike.« Vojnozgodovinski zbornik 37 (2009): 51–54.

Ževart, Milan. »Elaborat štaba Treeckove bojne skupine o narodnoosvobodilnem boju na Štajerskem.« Časopis za zgodovino in narodnopisje 2 (1990): 153–198.

Žnidarič, Marjan. Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem. Ljubljana: Železniško gospodarstvo Ljubljana, 1990.

Published

2016-11-09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>