Pregled enot in ustanov Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno

  • Klemen Kocjancic University of Ljubljana, Faculty of Arts
Keywords: druga svetovna vojna, Waffen-SS, druga svetovna vojna v Sloveniji, narodnoosvobodilni boj, Tretji rajh

Abstract

AN OVERVIEW OF THE WAFFEN-SS UNITS AND ESTABLISHMENTS IN THE SLOVENIAN TERRITORY DURING WORLD WAR II

The article offers an overview of the Waffen-SS military units and establishments operating both in Slovenia and beyond its borders, where they came in contact with the Slovenian partisans. The Waffen-SS units did not participate in the April War in Slovenia; at the first stage of the occupation (1941–1943), there were only a few of them present in Slovenia; however, at the second stage of the war (1943–1945), their presence in Slovenia became a regular occurrence. The Waffen-SS units were present in the entire Slovenian territory, ranging in size from companies up to and including corps.

Author Biography

Klemen Kocjancic, University of Ljubljana, Faculty of Arts
PhD student, Department of History, Faculty of Arts, University of Ljubljana

References

Benedik, Božo. »Nemški okupatorji v blejskih hotelih in vilah,« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 36 (1988): 96-100.

Corbatti, Sergio in Marco Nava, Karstjäger!: du SS-Karstwehr-Bataillon à la 24. Waffen-Gebirgs-Division der SS. Saint-Martin-des-Entrées: Heimdal, 2009.

Di Giusto, Stefano. I reparti Panzer nell'Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK) 1943 – 1945 e le Panzer-Sicherungs-Kompanien in Italia : Panzer units in the Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK) 1943 – 1945 and the Panzer-Sicherungs-Kompanien in Italy. Monfalcone: Editioni della Laguna, 2002.

Di Giusto, Stefano. Operationszone Adriatisches Küstenland: Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana durante l'occupazione tedesca 1943-1945. Udine: Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2005.

Dimitrijević, Bojan B. in Dragan Savič, Oklopne jedinice na jugoslovenskom ratištu 1941-1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.

Dobrich, Momcilo. Belgrade's Best: The Serbian Volunteer Corps 1941-1945. Bayside, NY: Axis Europa Books, 2001.

Ferenc, Tone. »Nemška policija v operacijski coni ''Jadransko primorje'' 1943-45,« Borec 2 (1977): 77-99.

Ferenc, Tone. »''Dva od njih so obglavili s sekiro'': okupatorjev zločin v Idrijskih Krnicah,« Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 10 (1997): 517-550.

Ferenc, Tone. »Krasoslovec in jamar, polkovnik in zločinec,« Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja: Juvančičev zbornik 6 (1979): 191-216.

Ferenc, Tone. »Množična vstaja na Gorenjskem decembra 1941,« Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 12 (1971): 741-783.

Ferenc, Tone. »Nemška policija v operacijski coni ''Jadransko primorje'' 1943-45,« Borec 11 (1976): 577-592.

Ferenc, Tone. »Nemška policija v operacijski coni ''Jadransko primorje'' 1943-45,« Borec 1 (1977): 15-32.

Ferenc, Tone. »Nemški okupator v Ljubljani,« v: Ljubljana v ilegali. 4, Do zloma okupatorjev, ur. Vladimir Krivic, 187-229. Ljubljana: DZS, 1970.

Ferenc, Tone. »Okupatorjevi dokumenti o hajki na Gorenjskem 8. in 9. avgusta 1941,« Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 10 (1971): 613-619.

Ferenc, Tone. Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943. Maribor: Založba Obzorja, 1967.

Franz, Rüdiger W. A. Kampfauftrag: ''Bewährung''. Das SS-Fallschirmjäger-Bataillon 500/600. Martensrade: samozaložba, 2010.

Kaden, Eric. Das Wort als Waffe: Der Propagandakrieg der Waffen-SS und die SS-Standarte Kurt Eggers. Dresden: Winkelried-Verlag; 2009.

Kane, Steve. »Waffen-SS Forces in the Balkans: A Checklist,« World War II Journal 7 (2008): 3-9.

Kladnik, Tomaž. Slovenska partizanska in domobranska vojska: od ustanovitve do konca 2. svetovne vojne. Ljubljana: Defensor, 2006.

Klanjšček, Zdravko et al, ur. Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945: Tretja izdaja. Beograd, Ljubljana: Vojaški zgodovinski inštitut v Beogradu, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, 1978.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci,« Vojnozgodovinski zbornik 30 (2007): 69-80.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci,« Vojnozgodovinski zbornik 31 (2008): 89-100.

Kocjančič, Klemen in Marko Vidmar. »Kraški lovci,« Vojnozgodovinski zbornik 36 (2009): 66-74.

Kranjc, Andrej. »''Karstjäger'' – Kraški lovci v času druge svetovne vojne,« v: Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje, ur. Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar, 115-117. Ljubljana, Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Kranjc, Gregor. »Answering Vlasov's Call: Memory and Slovene Perceptions of the Osttruppen, 1945,« East European Politics and Societies 2 (2008): 249-269.

Krause, Werner H. SS-Standarte ''Kurt Eggers''. Die Propagandaeinheit der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Stegen am Ammersee: Druffel & Vowinckel-Verlag, 2009.

Kumm, Otto. 7. SS-Gebirgs-Division ''PRINZ EUGEN'' im Bild. Osnabrück: Munin-Verlag, 1983.

Kumm, Otto. Prinz Eugen: The History of the 7. SS-Mountain Division ''Prinz Eugen''. Winnipeg, Manitoba: J. J. Fedorowicz Publishing, 1995.

Kunzmann, Adolf in Siegfried Milius, Die Fallschirmjäger der Waffen-SS im Bild: Die Geschichte der einzigen Luftlandeeinheit der Waffen-SS. Osnabrück: ND Riesa, 2007.

Landwehr, Richard. Steadfast Hussars: The Last Cavalry Divisions of the Waffen-SS. Brookings, Oregon: Siegrunen, 2001.

Lannoy, François de. Les Cosaques de Pannwitz 1942 – 1945. Bayeux: Heimdal, 2000.

Lehmann, Rudolf. The Leibstandarte III. Winnipeg, Manitoba: J. J. Fedorowitz Publishing, 1990.

Lepre, George. Himmler's Bosnian Division: The Waffen-SS Handschar Division 1943-1945. Atglen, PA: Schiffer Publishing, 1997.

Lexikon der Wehrmacht. »1. Kosaken-Kavallerie-Division.« Pridobljeno 3. 3. 2016. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kavalleriedivisionen/1KosKavDiv-R.htm.

Lexikon der Wehrmacht. »2. Kosaken-Kavallerie-Division.« Pridobljeno 3. 3. 2016. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kavalleriedivisionen/2KosKavDiv-R.htm.

Lexikon der Wehrmacht. »Der Kaukasische Waffen-Verband der SS.« Pridobljeno 3. 3. 2016. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/SS/SSKaukasus.htm.

Logusz, Michael O. Galicia Division: The Waffen-SS 14th Grenadier Division 1943-1945. Atglen, PA: Schiffer Military History, 1997.

Melnyk, Michael James. To Battle: The History and Formation of the 14th Waffen SS Grenadier Division; 2nd updated edition. Solihull: Helion & Company, 2007.

Michaelis, Rolf. Das Fallschirmjäger-Bataillon 500/600. Berlin: samozaložba, 2004.

Michaelis, Rolf. Die Chronik der 24. Waffen-Gebirgs[Karstjäger]-Division der SS. Erlangen: samozaložba, 1992.

Newland, Samuel J. Cossacks in the German Army. Carlisle, PA: US Army War College, 1991.

Pencz, Rudolf. For the Homeland! The History of the 31st Waffen-SS Volunteer Grenadier Division: Danubian-Swabian Grenadier on the Danube and in Silesia. Solihull: Helion & Company, 2002.

Raičević, Gorčin. »Pregled jedinica i štabova nemačke kopnene vojske u Jugoslaviji 1941-1945,« Vojnoistorijski glasnik 2 (1967): 337-356.

Redžić, Enver. Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija: autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo: Svjetlost, 1987.

Ribičič, Mitja. »V dolini je zvonilo tako domače, slovensko ...,« v: Koroška v borbi: Spomini na osvobodilno borbo v Slovenski Koroški, ur. France Petek, 51-52. Celovec: Zveza bivših partizanov Slovenske Koroške, 1951.

Russel, Jesse in Ronald Cohn, SS-Standarte Kurt Eggers. Key Biscayne, FL: Transmedia Holding, 2015.

Schweizer, Michael. Der Postschutz und Postluftschutz im Dritten Reich und den besetzen Gebieten. Berlin-Schönefeld: Morgana-Edition, 2014.

Seidel, Ingo. Die SS-Standarte Kurt Eggers: Psychologische Kriegsführung 1943-1945. Books on Demand, 2012.

Sever, Franc. Past na Menini planini: kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini. Ljubljana: Forma 7, 2010.

Sulejmanpašić, Zija. 13. SS divizija ''Handžar'': istine i laži. Zagreb: Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, 2000.

Šturm, Lovro ur. Brez milosti: ranjeni, invalidni in bolni povojni ujetniki na Slovenskem. Ljubljana: Nova revija, 2000.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Sechzehnter Band, Teil 3: Wehrkreise XVII, XVIII, XX, XXI und besetze Gebiete Ost und Südost. Osnabrück, Biblio Verlag, 1996.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Vierzehnter Band. Osnabrück, Biblio Verlag, 1980.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Sechzehnter Band. Osnabrück, Biblio Verlag, 1996.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Dritter Band. Frankfurt/Main: Verlag E. S. Mittler & Sohn, 1974.

Tieke, Wilhelm in Friedrich Rebstock, Im letzten Aufgebot: Die 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel: Überarbeitete, zusammengelegte 2. Auflage. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.

Tieke, Wilhelm. Im Feuersturm letzter Kriegsjahre: II. SS-Panzerkorps mit 9. und 10. SS-Division ''Hohenstaufen'' und ''Frundsberg'': 2. verbesserte Aufl. Osnabrück: Munin Verlag, 1978.

Tieke, Wilhelm. Tragedy of the Faithful: A History of the III. (germanisches) SS-Panzer-Korps. Winnipeg, Manitoba: J. J. Fedorowicz Publishing, 2001.

Timofeev, Alexey. Splintered Wind: Russians and the Second World War in Yugoslavia. Moscow: Modest Kolerov, 2014.

Tišler, Janko in Jože Rovšek, Mauthausen na Ljubelju: koncentracijsko taborišče na slovensko-avstrijski meji. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 1995.

Truppenkameradschaft (Hrsg.), ''Im gleichen Schritt und Tritt'': Dokumentation der 16. SS-Panzergrenadierdivision ''Reichsführer-SS''. München: Schild-Verlag, 1998).

Uršič, Marko. »Kraški lovci in zlom kobariške republike,« Vojnozgodovinski zbornik 37 (2009); 51-54.

Wegner, Bernd. »Auf dem Wege zur pangermanischen Armee. Dokumente zur Entstehungsgeschichte des III. (»germanischen«) SS-Panzerkorps,« Militärgeschichtliche Mitteilungen 2 (1980): 101-136.

Published
2016-11-09
Section
Notes