Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Revija izide trikrat letno v slovenskem jeziku in v naslednjih tujih jezikih: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, italijanščina, slovaščina in češčina. Razprave, zapisi in historična dokumentacija lahko obsegajo do 45.000 znakov (s presledki), ocene in poročila do 16.000 znakov (s presledki). Razprave in zapisi izhajajo z izvlečki v angleščini in slovenščini ter povzetki v angleščini. Uredništvo v postopkih za objavo upošteva zgolj prispevke, ki so pripravljeni v skladu z ostalimi navodili (tukaj). Lahko si naložite tudi slovensko Microsoft Word predlogo: docx in dotx.

Članki morajo biti opremljeni s popolnim znanstvenim aparatom. Pri navajanju virov in literature morajo biti uporabljene opombe pod črto. V seznamu Viri in literatura morajo biti po abecednem vrstnem redu navedeni vsi viri in vsa literatura, ki se v besedilu pojavijo v opombah pod črto. Ločeno navedemo arhivske vire, literaturo, časopise, internetne vire, ustne izjave ipd. Uporabljati je potrebno čikaški način citiranja in navajanja virov (slovensko verzijo navodil najdete tukaj). Pri navajanju arhivskih virov je potrebno upoštevati pravila, ki so v skladu s slovenskimi arhivskimi pravili (tukaj).

Uredništvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo avtorizira. Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Uredništvo poskrbi za prevod izvlečkov in povzetkov iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino ter za prevod povzetkov iz slovenščine v angleščino. Revija ne zaračunava stroškov objave ali stroškov oddaje članka.


The journal is published three times per year in Slovenian and in the following foreign languages: English, German, Serbian, Croatian, Bosnian, Italian, Slovak and Czech. The maximum length of discussions, records and historical documentation is 45,000 characters (with spaces), while reviews and reports may contain up to 16,000 characters (with spaces). Discussions and records are published with abstracts in English and Slovenian as well as summaries in English. During the publication procedures the editorial board only takes those contributions into account which have been prepared in line with the rest of the guidelines (available here). A English Microsoft Word template is also available for download: docx and dotx.

The articles should contain complete scientific apparatuses. Footnotes should be used for references to sources and literature. In the Sources and References list all of the sources and literature referred to in the footnotes should be listed in the alphabetical order. Archive sources, literature, magazines, online sources, oral statements etc. should be listed separately. The Chicago-style citation should be adhered to. When listing archive sources, the rules adhering to the Slovenian archive source citation guidelines (click here) should be observed.

The editorial board proofreads and edits the incoming contributions, and the authors must review the changes and authorise them. No additions to the text are allowed during correction. The editorship ensures the translation of the abstracts and summaries from Slovenian to English as well as from English to Slovenian. This journal does not charge APCs or submission charges.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. Prispevek še ni bil objavljen in ni v postopku objave v nobeni drugi reviji (ali pa je treba uredniku poslati pojasnilo).


  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 2. Prispevek je v formatu Microsoft Word (doc ali docx).


  The submission file is in Microsoft Word document file format (doc or docx).

 3. Če so na voljo, je treba navesti spletne naslove (URL-je) referenc. Na URL-je je mogoče klikniti (npr. http://ojs.inz.si/).


  Where available, URLs for the references have been provided. The URLs are ready to click (e.g., http://ojs.inz.si/).

 4. Razmik med vrsticami je 1,5, pisava je Times New Roman (velikost 12); vsi prikazi, slike in preglednice so shranjeni v ločenih datotekah ter označeni na ustreznih mestih v besedilu.


  The text is 1.5 line spaced, uses a 12-point Times New Roman font; and all illustrations, figures, and tables are placed into separate files and marked within the text at the appropriate points.

 5. Znanstveno besedilo obsega do 45.000 znakov (s presledki), vključno s končnimi opombami. Povzetek ima največ 4.000 znakov (s presledki). Izvleček vsebuje največ 250 besed. Historična dokumentacija obsega do 45.000 znakov (s presledki). Vsa ostala besedila naj obsegajo do 16.000 znakov (s presledki).


  The scientific manuscript is a maximum of 45,000 characters (including spaces) in length including endnotes. The summary is a maximum of 4000 characters (including spaces) in length. The abstract is a maximum of 250 words. Historical documentation is a maximum of 45,000 characters (including spaces) in lenght. All other manuscripts are a maximum of 16,000 characters (including spaces) in lenght.

 6. Besedilo je skladno s slogovnimi in bibliografskimi zahtevami, navedenimi v Navodilih avtorjem (Author Guidelines) na strani O reviji (About the Journal).


  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

 7. Če je prispevek namenjen objavi v recenziranem razdelku revije, se upoštevajo navodila, navedena na strani Ensuring a Blind Review (Zagotavljanje slepe recenzije).


  If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 

Copyright Notice

Avtorji prispevkov, objavljenih v tej reviji, soglašajo z naslednjimi pogoji glede avtorskih pravic:

 • Avtorji ohranijo avtorske pravice, reviji pa odobrijo pravico do prve objave. Delo se hkrati zaščiti z licenco za prosto uporabo avtorskih del (Creative Commons Attribution License), ki drugim osebam omogoča deljenje dela ob priznanju avtorstva in prve objave v tej reviji.
 • Avtorji lahko sklenejo ločene dodatne pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucionalni repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.
 • Pred postopkom pošiljanja in med njim lahko avtorji delo objavijo v spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih ali na svoji spletnih strani), k čemer jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela (glej The Effect of Open Access).

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

 • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
 • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
 • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

 

Privacy Statement

Imena in e-naslovi, vneseni v spletišče te revije, bodo uporabljeni izključno za navedene namene te revije in ne bodo posredovani drugim osebam za drugačne namene.


The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.