Učilnica na prostem – Primer Poti miru

  • Petra Testen
  • Tadej Koren
Keywords: WW1, učilnica na prostem, prostor spomina, Pot miru od Alp do Jadrana, open‑air classroom, area of remembrance, Walk of Peace from the Alps to the Adriatic

Abstract

OPEN‑AIR CLASSROOM: THE WALK OF PEACE EXAMPLE

The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic is a project created under the auspices of the Walk of Peace in the Soča Region Foundation. Walk of Peace is a trail following the remnants of the Isonzo Front. Its intention is to emphasise the values of peace and remembrance of an essential part of the nation's collective consciousness, conveying the tragedy of World War I in light of the important historical heritage. Thus this trail is an extraordinary didactic element, as its authentic locations and areas of remembrance provide a direct link with the past and allow for the efficient implementation of an open‑air classroom.

References

Brait, Andrea. »Der Isonzoraum – Ein transnationaler Gedächtnisort für Österreicher, Italiener und Slowenen.« V: Waffentreue. Die 12. Isonzoschlacht 1917, Begleitband zur Ausstellung des Österreichischen Staatsarchiv, 23. Oktober 2007–1. Februar 2008, ur. Manfried Rauchensteiner, 115–130. Wien: Österreichischen Staatsarchiv, 2007.

Galić, Lovro in Branko Marušič. Tolminsko mostišče I. Tolmin: Tolminski muzej, 2005.

Galić, Lovro in Darja Pirih. Od Krna do Rombona. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, Tolminski muzej, 2007.

Halbwachs, Maurice. Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Koren, Tadej. Il Sentiero della pace. Guida lungo il fronte isontino nell’Alta valle dell’Isonzo. Prev. Miha Obit. Kobarid: Fondazione Le vie della Pace nell'Alto Isonzo, 2007.

Koren, Tadej. Pot miru. Vodnik po soški fronti v Zgornjem Posočju. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2007.

Koren, Tadej. Weg des Friedens. Führer der Isonzofront im oberen Sočatal. Prev. Elke Arcet. Kobarid: Stiftung Wege des Friedens im Sočatal, 2007.

Koren, Tadej. The Walk of Peace. A Guide along the Isonzo Front in the Upper Soča Region. Prev. Branka Klemenc. Kobarid: The Walks of Peace in the Soča Region Foundation, 2008.

Koren, Tadej. Musei all’aperto della prima guerra mondiale, fronte isontino, 1915–1917. Prev. Miha Obit. Kobarid: Ente Fondazione Le vie della pace nell'Alto Isonzo, 2009.

Koren, Tadej. Freilichtmuseendesersten Weltkrieges. Isonzofront, 1915–1917. Prev. Elke Arcet. Kobarid: Stiftung Wege des Friedens in Sočatal, 2009.

Koren, Tadej. Muzeji na prostem prve svetovne vojne, Soška fronta, 1915–1917. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2009.

Koren, Tadej. The First World War Outdoor Museums. The Isonzo Front, 1915–1917. Prev. Branka Klemenc. Kobarid: The Walks of Peace in the Soča Region Foundation, 2009.

Koren, Tadej. »Pot po dediščini soške fronte.« V: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem za obdobje 2004–2009 v Sloveniji. 74–75. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2011.

Koren, Tadej. »Zgodovinski spomin na soško fronto – Pot miru od Rombona do Mengor.« Magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012.

Koren, Tadej. »Das Erbe der Isonzofront nach 100 Jahren – Weg des Friedens.« V: Krieg und Tourismus im Spannungsfeld des Ersten Weltkrieges / Guerra e turismo nell'area di tensione della prima guerra mondiale, ur. Patrick Gasser, Andrea Leonardi, Gunda Barth-Scalmani, 445–466. Tourism & Museum: Studienreihe des Touriseum / Collana del Touriseum / Touriseum Study Series , Band 5, Vol. 5, Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2014.

Koren, Tadej. Il Sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico. Guida lungo il fronte isontino. Prev. Michele Obit. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015.

Koren, Tadej. Pot miru od Alp do Jadrana. Vodnik po soški fronti. Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015.

Koren, Tadej. The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic. A guide along the Isonzo Front. Prev. Branka Klemenc. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015.

Koren, Tadej in Petra Testen. »Spomin, prostor in ostaline soške fronte: primer Poti miru.« V: Velika vojna in mali ljudje, ur. Igor Grdina, 67–78. Šentjur: Knjižnica; Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, 2014.

Koren, Tadej in Petra Testen. »Vospominanie o Pervoj mirovoj vojne. Rol' prostranstva i nasledija Sočanskogo fronta dlja zitelej Posočja.« V: Slovenica. 3, Pervaja mirovaja vojna v politike i kul'ture Russkih i Slovencev: k stoletiju načala pervoj mirovoj vojny, ur. Konstantin V. Nikiforov, 252–275. Moskva: Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk, 2014.

Marušič, Branko. Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem: 1848–1899. Nova Gorica: Goriški muzej, 2005.

Pot miru od Alp do Jadrana, Soška fronta 1915–1917, Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2012 (zloženka, zemljevid).

Svoljšak, Petra, Darja Pirih, Damjana Fortunat Černilogar in Lovro Galić. Tolminsko mostišče II. Tolmin: Tolminski muzej, 2005.

Winter, Jay in Emmanuel Sivan. »Setting the framework.« V: War and Remembrance in the Twentieth Century, ur. Jay Winter in Emmanuel Sivan, 6–39. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press, 2005.

Published
2015-10-14
Section
Notes