Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića

Avtorji

  • Dušan Nećak

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.2.09

Ključne besede:

Prva svetovna vojna, soška fronta, feldmaršal Boroević, World War I, the Isonzo Front, Field Marshall Boroević

Povzetek

A FEW CONSIDERATIONS, DILEMMAS AND RECTIFICATIONS ABOUT THE BIOGRAPHY OF FIELD MARSHALL BOROEVIĆ

The article alters or amends the previous realisations about the life of Field Marshall Svetozar Boroević von Bojna. At the same time it also attempts to provide answers to certain dilemmas arising from his biography. It discusses the questions and dilemmas like: was he a hero or bon vivant? Was he Croatian or Serbian, born in Mečenčani or Umetić? When was he ennobled, in 1902 or 1905? Was he a baron at all? It also clarifies which decorations of the Order of Maria Theresa he received and when.

Literatura

A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV Károly király által 1867- től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzé / Kraljevske knjige. Popis s strani kraljev Franca Jozefa I. in Karla IV. podeljenih plemiških, visokoplemiških (aristokratskih) nazivov, priimkov oz. vzdevkov in grbov v obdobju od 1867-1918. Budapest 1940.

Avsenak, Vinko. »Svetozar Boroević von Bojna, 15. 10. 1856 – 23. 5. 1920.« Na fronti, št. 4, november 2006.

Bauer, Ernest. Der Löwe von Isonzo: Feldmarschall Svetozar Boroević von Bojna. Graz, Wien, Köln: Styria, 1986.

Der Militär-Maria Teresien - Orden, Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914 – 1918. Wien, 1944.

Hrvaški biografski leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod, 1989.

Krleža, Miroslav. Deset krvavih let in drugi politični eseji. Ljubljana: DZS, 1962.

Pojić, Milan. Vojskovođa, Svetozar Boroević: 1856-1920. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

Predojević, Vasa. Stopedeset godišnjica rođenja Svetozara Borojevića, komandanta soškog fronta. Interni izveštaj, sveska 13. Ljubljana: Srpski kulturni klub, marec 2006.

Roksandić, Drago. Svetozar Borojević od Bojne (1856-1923). Lav ili lisica sa Soče?. Zagreb: Vijeće srpske nacionalne manjine grada Zagreba, 2006.

Rudolf, Viktor. Naš Boroević: proslavljeni junak od Soče. Sisak: S. Jünker, 1918.

Svoljšak, Petra. »Čigava ali komu soška fronta, Slovensko – hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje.« Studia historica Slovenica, št. 2/3 (2008): 357-74.

Švajncer, Janez J. »General Borojević in Slovenci.« Vojnozgodovinski zbornik, št. 8 (2002): 24-59.

Objavljeno

2015-10-14

Številka

Rubrika

Zapisi

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>