O takih in drugačnih zlorabah

Avtorji

  • Marjan Linasi

Povzetek

Z veliko zamudo (vzrok je bila priprava obsežne monografije o Mežiški dolini in območju Dravograda med leti 1941–1945) odgovarjam na kritiko zgodbe o Milovanu Ilichu - Kostji (Aljoši), ene od desetih »zgodb« iz moje knjige Koroške vojne zgodbe, ki je zbudila pozornost kolegice zgodovinarke dr. Mateje Jeraj, objavljena pa je bila v drugi številki Prispevkov za novejšo zgodovino 2018.

Objavljeno

2019-12-04

Številka

Rubrika

Razmišljanja in razpravljanja