Smučanje in podobe spola v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja

Avtorji

  • Borut Batagelj Zgodovinski arhiv Celje

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.24

Ključne besede:

smučanje, zgodovina športa, podobe spola

Povzetek

Smučanje (in šport nasploh) je v svojih pionirskih letih na prehodu v 20. stoletje na Slovenskem prepoznan predvsem kot polje utrjevanja patriarhalne družbene ureditve. Smučarski svet so sprva obvladovali povsem moški krogi, ki so postopoma medse spuščali tudi ženske, kar kaže na to, da je bilo smučanje za ženske odprta oblika udejstvovanja. Toda ženska prisotnost v smučanju je bila omejena in zaznamovana tudi s tradicionalnimi pričakovanji in predsodki družbe. Posamezne smučarske oblike, kot na primer tekmovalni smučarski tek na dolge razdalje, tek ali smučarski skoki, so se povsem utrdili kot gradniki družbenih podob kreiranja in gojenja moškega spola in športa, po drugi strani pa so bile predvsem alpske discipline za žensko veliko bolj sprejemljive. Ženske podobe smučanja so bile po drugi strani močno zaznamovane predvsem z iskanjem zmernosti v udejstvovanju, njihov poudarek je bil na zunanji podobi (modi), krogi, ki so narekovali razvoj smučanja na Slovenskem, pa so žensko videli predvsem v vlogi vzgojiteljice.

Literatura

Allen E., John B. »With a Minimum of Fatique«: Women's Skiing before World War I. The 2nd FIS Ski Historical Conference, 117–23. Lahti: City Museum, 2001.

Badjura, Rudolf. Smučar: smuška teorija in praksa za začetnike in izvežbane. Ljubljana: Ig. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1924.

Batagelj, Borut. »Ali naj dame kolesarijo?«: kolesarke in žensko telo na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Zgodovina za vse 11, št. 2 (2004): 40–53.

Batagelj, Borut. Šport in ženska na Slovenskem do druge vojne. V: Frauen. Männer, 27–42. Klagenfurt: Drava, 2007.

Brecelj, Anton. Ob viru življenja. Celje: Družba Sv. Mohorja, 1938.

Carpentier, Florence in Lefèvre Jean Pierre. The modern Olympic Movement, women's sport and the social order during the inter-war period. The International Journal of the History of Sport 23, št. 7 (2006): 1112–27.

Copeland, Fanny S. S smučmi z Menine na Veliko Planino. Planinski vestnik 33, 1933, 4–7.

Dunning, Eric. Sport als Männerdomäne. Anmerkingen zu den sozialen Quellen männlicher Identität und deren Transformationen. Norbert Elias in Eric Dunning, Sport und Spannung im Prozeß der Zivilisation, 473–502. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.

Hanisch, Ernst. Männlichkeiten: Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2005.

Kermavner, Ivo. Sport in dekle. Slovenec, 25. 3. 1933.

Kos, R. Smučarski praznik v Kamniku. Slovenski narod, 14. 3. 1932.

Marinček, Edo. Skok v smetano: izumitelj Peter Florjančič pripoveduje o svojem življenju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.

Michelis, Bärbel. »Großstadtunsitten« und hosentragende Sportweiber«. V: Skilauf – Volkssport – Medienzirkus: Skisport als Kulturphänomen, 49–67. Stuttgart: Kohlhammer, 2005.

Pfister, Gertrud. Gracefully and elegantly downhill … Women and the sport of skiing in Germany (1890–1940). V: Matty Goksøyr, Gerd von der Lippe, Kristen Mo (ur.). Winter Games, warm traditions, 223–39. Lillehammer: The Norwegian Society of Sports History, The International Society for the History of Physical Education and Sport, 1994.

Pfister, Gertrud. Von Skihasen und Damenläufen – Frauen im Skisport vor dem Ersten Weltkrieg. V: Gerd Falkner (ur.). Internationale Skihistoriographie und deutscher Skilauf, 147–58. Planegg: Deutscher Skiverband, 2005.

Pravila in tekmovalni pravilniki Jugoslovanskog zimsko-sportskog saveza. Ljubljana: Jugoslovanski zimsko-sportni savez, 1929.

Schantz, Otto. The Olympic Ideal and the Winter Games. Attitudes Towards the Olympic Winter Games in Olympic Discourses – from Coubertin to Samaranch. Dostopno na: http://www.coubertin.ch/pdf/schantz.pdf. Pridobljeno 30. 5. 2007.

Schellerer, Désirée. Ski-Lauf-Steg Alpen. Vom Norwegeranzug bis zur Jethose. V: Christian Maryška (ur.). Schnee von Gestern. Winterplakate der Österreichischen Nationalbibliothek, 73–89. Wien: Holzhausen Verlag, 2004.

Schmale Wolfgang. Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450–2000). Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2003.

Šelih, Alenka (ur.). Pozabljena polovica. Ljubljana: Založba Tuma, 2007.

Šimovec, Miha. Boja skakalk za enakopravnost še daleč ni konec. Delo, 25. 1. 2021. Dostopno na: https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/boja-skakalk-za-enakopravnost-se-zdalec-ni-konec/. Pridobljeno 1. 11. 2023.

Trenker, Luis in Luther Carl J. Wintersportfibel oder die Kunst vergnüglich durch den Winter zu kommen. Berlin: F. W. Peters Verlag, 1940.

Ulaga, Drago. Knjiga o sportu. Celje: Mohorjeva, 1934.

Virens, Olga. Žena v našem smučarstvu. Ob 10-letnici: 1928–1938, 50–54. Ljubljana: Smučarski klub, 1938.

Objavljeno

2024-05-08