Preživetje v strelskih jarkih in v zaledju: med pomanjkanjem in kaznovanjem

Avtorji

  • Marko Štepec Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.19

Ključne besede:

prva svetovna vojna, soška fronta, strelski jarki, zaledje, militarizacija, spomin

Povzetek

Izkušnja prve svetovne vojne je bila travmatska tako za vojake v strelskih jarkih kot za civiliste, ki so v zaledju doživeli delovno mobilizacijo, vojno izčrpavanje, pomanjkanje in lakoto. Ob srečanju s topografijo strelskih jarkov in strategijami preživetja, ki so določale vojni vsakdan, se je ustvarjal do takrat neznan svet predstav z novimi hierarhijami, pravili in besediščem. S pojmi »totalna« mobilizacija in militarizacija družbe lahko označimo vpliv vojne na človeške odnose in mišljenje. Vojno-propagandni uradi so ustvarjali podobe nasprotnikov in vzpodbujali iskanje notranjih sovražnikov. Z vrsto ukrepov so bile v zaledju bojišč ukinjene ali omejene številne pravice in vojaško sodstvo je dobilo pristojnosti nad civilisti. Po sklenjenem premirju so se množice vojakov vračale domov in skupaj s civilnim prebivalstvom pospravljale ruševine, ki niso bile le materialne.

Literatura

Arnejc, Fran. Od Dnestra do Piave. Celovec: Družba Sv. Mohorja, 1970.

Bajt, Anton. Kanal ob Soči. V dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta. Kromberk: Goriški muzej, 2006.

Barbusse, Henri. Ogenj. Dnevnik desetnije. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1921.

Bonač, Fran. Noči groze. V: Bojevnik, Spomini vojnih veteranov prve svetovne vojne. Ljubljana: Karantanija, 2014.

Emden, Richard. Humphries, Steve. All Quiet on the Home Front, An Oral History of Life in Britain during the First World War. South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2017.

Klavora, Marko. Soška fronta v kolektivnem spominu zgornjega Posočja. V: Marko Štepec (ur.). Take vojne si nismo predstavljali. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014.

Lah, Andrijan. Velika vojna. Evropsko romanopisje o 1. svetovni vojni v slovenskih prevodih. Ljubljana: Forum 7, 2020.

Matičič, Ivan. Na krvavih poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planinskega polka. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1922.

Milčinski, Fran, Dnevnik 1914–1920. Ur. Goran Schmidt. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Mole, Vojeslav. Tristia ex Siberia. Ljubljana: Nova založba: 1920.

Palmer, Svetlana. Wallis, Sarah. A War in Words, The First World War in Diaries and Letters. London: Simon & Schuster Ltd, 2003.

Pivkova, Ljudmila. Avstrijske ječe. V: Ljudevit Pivko. Proti Avstriji 1914–1918. Maribor: Založba Obzorja, 1991.

Pölzer, Hans. Trije dnevi pekla na Soči. Ljubljana: Karantanija, 2011.

Remarque, Erich Maria. Na zahodu nič novega. Ljubljana: Delo, 2005.

Robida, Ivan. Spomini na Suhi Bajar l. 1915/16. Kronika slovenskih mest 2, 1935, št.1.

Rumiz, Paolo. Kot konji, ki spijo stoje. Ljubljana: Modrijan, 2016.

Schrödinger, Erwin. Vojni dnevnik 1915. Šempeter pri Gorici: Založba Univerze v Novi Gorici, 2018.

Simončič, Maks, Galicija. Spomini padlega vojaka. Ljubljana : [s. n.], 1935.

Stergar, Rok. Politični cilji slovenske inteligence. Nekaj drobcev o vohunih in vojakih. Zgodovina za vse 5, št. 1 (1998): 21–29.

Stergar, Rok. Slovenci in Italijani v času prve svetovne vojne. V: Peter Vodopivec in Katja Kleindienst (ur.). Velika vojna in Slovenci. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Stibbe, Mathew. German Anglophobia and the Great War 1914–1918. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Studen, Andrej. »Nespodobno oblečene ženske so satanovo orodje, ker po njih, kakor nekdaj po kači govori«. V: Stiplovškov zbornik, 89–102. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2005.

Šimac, Miha in Katarina Keber. Patriae ac Humanitati. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2011.

Štepec, Marko. The Heritage of the Soča Front and Collective Memory. V: Uroš Košir, Matija Črešnar in Dimitrij Mlekuž (ur.). Rediscovering the Great, Archeology and Wenduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts, 214–33. Routledge, 2019.

Tuma, Henrik. Izza velike vojne. Nova Gorica: Branko 1994.

Vilfan, Igor. Predgovor. V: Franc Rueh. Moj dnevnik 1915–1918, 7–8. Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

Witkop, Philipp (ur.). German Students` War Letters. University of Pennsylvania Press, 2002.

Objavljeno

2024-05-08