Obnova mesta Kranj po požaru leta 1749

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.04

Ključne besede:

Kranj, sreda 18. stoletja, požar, škoda, obnova, prebivalstvo

Povzetek

Avtor je raziskal posledice požara, ki je leta 1749 uničil večino mesta Kranj. Na podlagi številnih popisov škode in dopisov med mestnimi oblastmi, deželnimi in državnimi uradi je ugotavljal razloge za katastrofo (pomanjkanje vode v mestu), obseg škode, življenje meščanov med obnovo ter načrte in načine sanacije v obdobju dvajsetih let. Državne oblasti so le deloma sofinancirale obnovo s finančnimi dotacijami ter omejenimi davčnimi oprostitvami. Glavno breme so nosili prebivalci, zato je revitalizacija mesta trajala dolgo. Predvsem zaradi umanjka denarja pa že sicer zadolženo mesto kljub začetnim širokopoteznim idejam ni dobilo urbanistične in protipožarno ustreznejše podobe, kot jo je imelo že v srednjem veku. Nekaj večjih sprememb v mestu je nastalo šele po novem velikem požaru leta 1811.

Literatura

Avguštin, Cene. Kranj. Naselbinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999.

Braun, Giacomo. I diari di Antonio Scusa. 2: 1739–1749. Trieste: Tipografia Lloyd Triestino, 1931.

Büsching, Anton Friedrich Große Erdbeschreibung. 15. zv. Der Östreichische Kreis. Brünn: Verlage der Kompagnie, 1786.

Gorenjske družine v 18. stoletju (izd. Tone Krampač idr.). Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, Slovenska Matica, Inštitut Karantanija, 2016.

Kos, Dušan. Ko je strast še žgala Loko … O mestnem požaru leta 1660, sojenju požigalcema ter njunem (ne)kaznovanju. Loški razgledi 61 (2014): 59–76.

Matthaeus Merian, Topographia Provinciarum Austriacarum: Austriæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, Tyrolis etc. Franckfurt am Mayn; Matthaeus Merian, 1649.

Mensi, Franz. Geschichte der direkten Steuern in Steiermark bis zum Reigierungsantritte Maria Theresias. Zv. 1–3. Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, zd. 7, 9, 11. Graz und Wien: Styria, 1910, 1912, 1921–1936.

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (izd. Vincenc Rajšp idr.). Opisi, 4. zvezek. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike Slovenije, 1998.

Svetina, Anton. Prebivalci Kranja v letu 1754. Zgodovinski časopis 37, št. 4 (1983): 273–84.

Theresianisches Gesetzbuch 1770–1773. Dostopno na: ÖNB, Alex. Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Alex. Historische Rechts- und Gesetzestexte Online. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=tgb&datum=1774&page=747&size=45. Pridobljeno 26. 6. 2023.

Valenčič, Vlado. Trgovina na Kranjskem v 18. stoletju. Zgodovinski časopis 48, št. 2 (1994): 217–30.

Valvasor, Johann Weichard. Die Ehre des Herzogthums Crain. Buch XI. Nüremberg, Laybach, 1689.

Žontar, Josip. Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana: Muzejsko društvo za Slovenijo, 1939.

Objavljeno

2024-05-08