The Liberal Outlook on the Ideological and Political Disagreement with the Catholic Side since the Establishment Of the Catholic Political Society in 1890 until the Founding Of the Slovenian Society in Ljubljana in 1891

Authors

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.05

Keywords:

Concord, Dr Anton Mahnič, separation of spirits, Catholic Political Society, Slovenian Society, political Catholicism, liberalism, Dr Ivan Tavčar, Dr Ivan Šusteršič, girls' college, Carniolan dispute

Abstract

After the end of the concord in Slovenian politics, in the time between the founding of the Catholic Political Society in 1890 and the liberal Slovenian Society in 1891 in Ljubljana, both ideological and political sides emphasized their fundamental views and views on the development of their mutual relations. The Catholic side has made it clear that it rejects liberalism and demands the consistent implementation of Christian principles in private and public life, and in the school field a religious school on a national basis. Liberalna drew attention to the problem of the political dominance of the clergy, towards which, in her opinion, they were tending in Carniola. She emphasized that the Church does not belong to interfere in politics, otherwise it can expect a response at the political level. In religious matters, liberals recognized the authority of church leaders, but in the field of education, they believed that the demands for a religious school were not justified, because it was already provided by the existing education system. The point of divergence between the two sides was the question of which principles – Catholic or liberal – should be the foundation of the nation's life. With a view to further social and political development, the strengthening of their ideological identity and its political establishment in the struggle for power that took place among the Slovenes in Carniola, they expressed their views more strongly on the liberal side, even with battle cries. For her, her ideological understanding of her Catholic opponent was authoritative.

References

Viri in literatura

Časopisni viri

Hotébor [Žitnik, Ignacij]. »Več luči.« Slovenec, 30. 1. 1890, 1.

Hotébor [Žitnik, Ignacij]. »Več luči.« Slovenec, 31. 1. 1890, 1.

– l – [Koder, Anton]. »Gorjé ti, ubogi narod, gorjé!« Slovenski narod, 25. 11. 1890, 1.

[Mahnič, Anton], »Bomo imeli mir v Avstriji?«, Soča, 10. 1. 1890, 1–2.

– r. – [Tavčar, Ivan]. »V Ljubljani 20. januarja.« Slovenski narod, 20. 1. 1890, 1–2.

– r. – [Tavčar, Ivan]. »Po volitvah.« Slovenski narod, 3. 5. 1890, 1–2.

– .r. – [Tavčar, Ivan]. »Katoliško politično društvo.« Slovenski narod, 1. 2. 1890, 1.

– .r. – [Tavčar, Ivan]. »Meščani pozor!« Slovenski narod, 17. 4. 1890, 1.

– .r. – [Tavčar, Ivan]. »Še nekaj o ,Katoliškem političnem društvu՚.« Slovenski narod, 10. 2. 1890, 1–2.

Rečičan. »Naše politiško obzorje.« Slovenec, 12. 5. 1890, 2.

Slovenec, 6. 12. 1888, 3. »Dnevne novice: še jedna Gorupova ustanova.«

Slovenec, 11. 12. 1888, 3. »Dnevne novice: kranjski deželni zbor.«

Slovenec, 24. 9. 1889, 4. »Dnevne novice: zaupnica.«

Slovenec, 25. 9. 1889, 4. »Dnevne novice: iz Trebnjega.«

Slovenec, 5. 10. 1889, 3. »Dnevne novice: zaupnica.«

Slovenec, 28. 11. 1889, 3. »Dnevne novice: zaupnica.«

Slovenec, 20. 2. 1890, 3. »Izvirni dopisi: z Dolenjskega.«

Slovenec, 11. 3. 1890, 1–2. »Prvi shod. katol. polit. društva.«

Slovenec, 12. 3. 1890, 1–2. »Prvi shod. katol. polit. društva.«

Slovenec, 13. 3. 1890, 1–2. »Prvi shod. katol. polit. društva.«

Slovenec, 15. 3. 1890, 2. »Prvi shod. katol. polit. društva.«

Slovenec, 17. 3. 1890, 1–2. »Škofovska izjava in verska šola.«

Slovenec, 17. 3. 1890, 2–3. »Prvi shod. katol. polit. društva.«

Slovenec, 24. 3. 1890, 2. »II. shod ,Katol. polit. društva՚ v Št. Vidu nad Ljubljano.«

Slovenec, 26. 3. 1890, 2–3. »II. shod ,Katol. polit. društva՚ v Št. Vidu nad Ljubljano.«

Slovenec, 29. 3. 1890, 2–3. »II. shod ,Katol. polit. društva՚ v Št. Vidu nad Ljubljano.«

Slovenec, 31. 3. 1890, 1–2. »Moderne fraze.«

Slovenec, 5. 4. 1890, 1–2. »Vstajenje.«

Slovenec, 8. 4. 1890, 2. »Lepa, moška izjava o verski šoli.«

Slovenec, 14. 4. 1890, 1–2. »Mestne volitve in ,Slov. Narod՚.«

Slovenec, 14. 4. 1890, 3. »Dnevne novice: pri današnji dopolnilni volitvi.«

Slovenec, 12. 5. 1890, 3. »Dnevne novice: tretji shod ,Katol. političnega društva՚.«

Slovenec, 20. 5. 1890, 1–2. »Naše razmere.«

Slovenec, 30. 8. 1890, 3. »Dnevne novice: višja slovenska dekliška šola v Ljubljani.«

Slovenec, 3. 10. 1890, 1. »Po shodu slovenskih poslancev.«

Slovenec, 4. 10. 1890, 1–2. »Po shodu slovenskih poslancev.«

Slovenec, 6. 10. 1890, 1–2. »Po shodu slovenskih poslancev.«

Slovenec, 27. 10. 1890, 1–2. »Šesti shod katol. polit. društva.«

Slovenec, 29. 10. 1890, 2–3. »Višja dekliška šola.«

Slovenec, 30. 10. 1890, 1. »Višja dekliška šola.«

Slovenec, 31. 10. 1890, 2. »Višja dekliška šola.«

Slovenec, 27. 11. 1890, 1–2. »Deželni zbor kranjski.«

Slovenec, 9. 11. 1896, 2–3. »Mestna višja dekliška šola v Ljubljani.«

Slovenski narod, 5. 12. 1888, 2. »Domače stvari: še jedna Gorupova ustanova.«

Slovenski narod, 10. 12. 1888, 2. »Domače stvari: deželni odbor kranjski.«

Slovenski narod, 12. 12. 1888, 1–2. »Gorupova ponudba vsprejeta.«

Slovenski narod, 19. 11. 1889, 3. »Domače stvari: debata v deželnem zboru kranjskem o zgradbi nove bolnice.«

Slovenski narod, 29. 11. 1889, 2. »Deželni zbor kranjski.«

Slovenski narod, 14. 4. 1890, 1. »Ljubljanske volitve.«

Slovenski narod, 18. 4. 1890, 3. »Domače stvari: volitev v I. razredu.«

Slovenski narod, 19. 4. 1890, 1. »Po občinskih volitvah Ljubljanskih.«

Slovenski narod, 21. 4. 1890, 1. »,Izbori u Ljubljani՚.«

Slovenski narod, 29. 4. 1890, 1. »Kranjsko klerikalstvo.«

Slovenski narod, 30. 4. 1890, 1. »Kranjsko klerikalstvo.«

Slovenski narod, 7. 5. 1890, 1–2. »Naši odnošaji.«

Slovenski narod, 29. 8. 1890, 3. »Domače stvari: slovenska višja dekliška šola v Ljubljani.«

Slovenski narod, 31. 10. 1890, 1. »Izobrazba nežnega spola na Slovenskem.«

Slovenski narod, 5. 11. 1890, 1. »Vzgojevanje našega nežnega spola.«

Slovenski narod, 6. 11. 1890, 1–2. »Vzgojevanje našega nežnega spola.«

Slovenski narod, 28. 11. 1890, 1. »Deželni zbor kranjski.«

Slovenski narod, 29. 11. 1890, 2. »Deželni zbor kranjski.«

Slovenski narod, 26. 1. 1891, 1. »Slovenskim rodoljubom!«

Slovenski narod, 31. 1. 1891, 1. »Volilci!«

Slovenski narod, 31. 1. 1891, 2. »Ob ustanovitvi ,Slovenskega društva՚.«

Slovenski narod, 3. 2. 1891, 1–2. »Ustanovni shod ,Slovenskega društva՚.«

Slovenski narod, 16. 2.1891, 1–2. »Prvi javni shod ,Slovenskega društva՚ v Ljubljani.«

Slovenski narod, 17. 2. 1891, 2. »Prvi javni shod ,Slovenskega društva՚ v Ljubljani.«

Slovenski narod, 9. 11. 1896, 2–3. »Otvoritev višje dekliške šole.«

Y. [verjetno Koder, Anton]. »O političnem idealizmu.« Slovenski narod, 6. 6. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »O političnem idealizmu.« Slovenski narod, 18. 6. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »Ozirajmo se bolj na jug.« Slovenski narod, 25. 7. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »Pred shodom slovenskih poslancev.« Slovenski narod, 1. 10. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »Shod slovenskih poslancev v Ljubljani.« Slovenski narod, 3. 10. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »Shod slovenskih poslancev v Ljubljani.« Slovenski narod, 4. 10. 1890, 1–2.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »Shod slovenskih poslancev v Ljubljani.« Slovenski narod, 6. 10. 1890, 1.

Y. [verjetno Koder, Anton]. »,Slovensko društvo՚.« Slovenski narod, 30. 1. 1891, 1.

Literatura

A. U. [Ušeničnik, Aleš]. »Mahnič Anton.« V: Slovenski biografski leksikon: peti zvezek, ur. Franc Ksaver Lukman, 7–12. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1933.

Bergant, Zvonko. Kranjska med dvema Ivanoma: idejno-politično soočenje slovenskega političnega katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ljubljana: Inštitut za globalne politične študije, 2004.

Bergant, Zvonko. Slovenski klasični liberalizem: idejno-politični značaj slovenskega liberalizma v letih 1891–1921. Ljubljana: Nova revija, 2000.

Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928.

Gestrin, Ferdo – Melik, Vasilij. Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Grafenauer, Bogo. Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.

Grdina, Igor. »Biografski portret Ivana Tavčarja.« V: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina, 7–82. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Grdina, Igor. Slovenci med tradicijo in perspektivo: politični mozaik 1860–1918. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Grf. [Grafenauer, Ivan]. »Koder Anton.« V: Slovenski biografski leksikon: četrti zvezek, ur. Franc Ksaver Lukman, 488. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1932.

Kermavner, Dušan. Slovenska politika v letih 1879 do 1895: političnozgodovinske opombe k peti knjigi Ivana Prijatelja Slovenske kulturnopolitične in slovstvene zgodovine 1848–1895. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Melik, Vasilij. Slovenci 1848–1918: razprave in članki. Maribor: Litera, 2002 [i.e. 2003].

Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem 1861–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Pelikan, Egon. Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem. Maribor: Založba Obzorja, 1997.

Perovšek, Jurij. Politika in moderna: idejnopolitični razvoj, delovanje in zareze v slovenski politiki od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022.

Pirc, Jožko. Aleš Ušeničnik in znamenja časov: katoliško gibanje na Slovenskem od konca 19. do srede 20. stoletja. Ljubljana: Družina, 1986.

Pirc, Jožko. »Rimski katolik in ločitev duhov.« V: Mahničev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 109–26. Celje: Mohorjeva družba, 1990.

Pleterski, Janko. Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998.

Pleterski, Janko. »Knjiga opomb k peti knjigi Ivana Prijatelja, Slovenska politika 1879–1895, kot Kermavnerjeva lastna monografija.« V: Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903–1975): med politiko in zgodovino, ur. Aleksander Žižek, Jurij Perovšek, 151–58. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005.

Prijatelj, Ivan. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895: peta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon: narodna politika (1768–1992). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992 [i.e. 1993].

Tominšek Perovšek, Mateja. »Uredništvo Slovenca.« V: Slovenec: politični list za slovenski narod (1873–1945): kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja, ur. Mateja Tominšek Perovšek, 172–75. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013.

Tone od Kala [Mahnič, Anton]. »Iz dnevnika Štefana Hodulje.« Rimski katolik 4 (1889): 402–09.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Published

2023-11-08

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>