Boštjan Guček, »Nosi le zakrpano obuvalo«: oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918–1941). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022, 408 str.

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History
Keywords: Kingdom SCS/Yugoslavia, priesthood, social status
Published
2023-05-09
Section
Reviews and Reports