Boštjan Guček, »Nosi le zakrpano obuvalo«: oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918–1941). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022, 408 str.

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History

Ključne besede:

Kraljevina SHS/Jugoslavija, duhovništvo, družbeni položaj

Objavljeno

2023-05-09

Številka

Rubrika

Ocene in poročila

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>