Nazaj na podrobnosti prispevka Boštjan Guček, »Nosi le zakrpano obuvalo«: oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918–1941). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022, 408 str.