“What should I do in case if our respectable co-operatives do not want to increase their shares?”

Conflicts in the Firtst Nail and Iron – Crafts Cooperative in Kropa and Kamna Gorica through 1924 – 1927

Authors

  • Lev Centrih Inštitut za civilizacijo in kulturo v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.1.04

Keywords:

cooperatives, Catholicism, industrial conflicts, Janez Evangelist Krek, the Cooperative Union in Ljubljana

Abstract

The article deals with conflicts in the Firtst Nail and Iron Crafts Cooperative [Prva žebljarska in železo – obrtna zadruga] in Kropa and Kamna Gorica   through 1924 – 1927. The cooperative was initially organized as a typical stock company, but due to the lack of interest of local entrepreneurs before the First World War, it approached the principles of Krek's - Raiffeisen cooperative. The development of the company into a productive cooperative reached its peak in 1922, when all the members of the general assembly voted with one vote, regardless of the number of paid-up shares. The more democratic principle of the cooperative's operation has proven to be an obstacle in times of debt problems and market competition for the management, leading to many conflicts. In this respect, the purpose of the article is to draw attention to the ideological and practical problems of social Catholicism, especially its attempt to transcend capitalism

Keywords: cooperative movement, Catholicism, industrial conflicts, Janez Evangelist Krek, Zadružna zveza v Ljubljani

References

Borak, Neven et al. Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848–1992, 1. knjiga. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Mladinska knjiga, 2005.

Florjančič, Saša, ur. 20. stoletje. Življenje v Kropi in Kamni Gorici, 1. del. Kropa: Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, 2005.

Florjančič, Saša. »Demografski razvoj Krope in Kamne Gorice do druge svetovne vojne.« V: 20. stoletje. Življenje v Kropi in Kamni Gorici, 1. del, ur. Saša Florjančič, 7–20. Kropa: Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, 2005.

Gašperšič, Jože. »Iz vigenjca in fužine v tovarno. Ustanovitev Žebljarske zadruge v Kropi leta 1894 in njen razvoj do stavke 1. V. 1904.« Kronika, 3 (1963): 148–66.

Gortnar, Anica. »Zaton železarstva v Železnikih in Kropi ob koncu 19. stoletja.« Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2013.

Kronika Plamena kovinarske zadruge z o. j. v Kropi do leta 1940. Kropa: Plamen, 1944.

Lazarević, Žarko. Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialno – ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848–1948. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994.

Lazarević, Žarko in Jože Prinčič. Zgodovina slovenskega bančništva. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2000.

Lazarević, Žarko. »Ekonomska samozaščita in odgovornost. Zadružništvo kot orodje obvladovanja osebnih tveganj.« V: Pomisli na jutri. O zgodovini (samo)odgovornosti, ur. Andrej Studen, 99–122. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Mohorič, Ivan. Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem, 1. knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969.

Prinčič, Jože. Tovarna vijakov Plamen Kropa: od konca druge svetovne vojne do stečaja in novega začetka, 1945–1997. Kropa: Kovaški muzej Kropa in Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Sovran, J. [Krek, Janez Evangelist]. Črne bukve kmečkega stanu. Jedro kmečkega vprašanja. Ljubljana: Katoliška tiskarna, 1895.

Šmitek, Janez. »Sto let Plamena, 1894–1994.« V: Kroparski zbornik. Ob 100– letnici Plamena, 1894–1994, ur. Verena Štekar – Vidic, 89–105. Kropa in Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 1995.

Šmitek, Zmago. »Družbena kultura Krope v prvi polovici 20. stoletja.« V: 20. stoletje. Življenje v Kropi in Kamni Gorici, 1. del, ur. Saša Florjančič, 21– 31. Kropa: Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, 2005.

Published

2020-04-15

Issue

Section

Articles