Damijan Guštin, Prva partizanska pomlad. Razvoj slovenskih partizanskih čet leta 1942. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2021, 540 str.

  • Tomaž Teropšič
Keywords: Reviews, Reports
Published
2022-09-09
Section
Reviews and Reports