Tržaško Društvo ljubiteljev živali in njegove dame

Avtorji

  • Daša Ličen ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.2.01

Ključne besede:

meščanstvo, Trst, ženske, skrb za živali, društva

Povzetek

 

Avtorica v prispevku predstavlja leta 1852 nastalo Društvo ljubiteljev živali (Società Zoofila) s sedežem v Trstu. Članstvo je družilo prizadevanje za izboljšanje okoliščin, v katerih so živele živali. Organizirali so redna srečanja, na katerih so kritično razpravljali o trpljenju najrazličnejših živali. S predavanji, različnimi publikacijami, javnimi razpravami, grajami, nagrajevanjem in apeli nadzornim organom pa so naslavljali tudi širše prebivalstvo. Tovrstno zanimanje za zaščito živali je v 19. stoletju v evropskih mestih vzniknilo zlasti med k napredku usmerjeno mestno elito, kar povsem drži tudi za tržaško združenje, ki je že od samega začetka privabljalo pripadnike, a tudi pripadnice lokalne smetane. Od drugih tržaških društev ga ni ločevala razredna struktura članstva, pač pa nadpovprečna vpetost žensk ali točneje dam oziroma pripadnic plemstva in buržoazije. V danem prispevku avtorica društvo predstavi in osvetljuje, če in kako je Društvo ljubiteljev živali možno razumeti tudi kot emancipatorno, torej kot morebitno postojanko na poti k ženski enakopravnosti.

Literatura

Viri in Literatura

Arhivski Viri

• AST, Archivio di Stato di Trieste:

- AST LAP (Luogotenenza Atti Presidiali (1850–1905) 9, let.1852, 1/9.1.

- AST LAP 25, let. 1855, 1/9.3.

- AST LAP 32, let. 1857.

- AST LAP 226, let. 1900.

- AST LAP 285, let. 1905.

- AST LAG (Luogotenenza Atti Generali (1850–1918)) 311, 2/19 Društva (Vereine), 1870–1872, let. 1870.

- AST LAG 312, 2/19 Društva (Vereine), 1873–1875, let. 1873.

- AST LAG 335, 2/19 Društva (Vereine), 1876–1880, let. 1879.

- AST PS (Direzione di Polizia: Società (1850–1918) 1, Društvo ljubiteljev živali (Società Zoofila Triestina).

• DARI, Državni arhiv u Rijeci:

- DARI GPR 1902 F – Črka F (F12), let. 1902, mestna uprava Reka (gradsko poglavarstvo Rijeka / Magistrato civico di Fiume).

• SI_AS, Arhiv Republike Slovenije:

- ARS AS 649, Kranjsko društvo za varstvo živali (1905–1914).

Časopisni viri

Bollettino della Società Zoofila Triestina, 1880, 1882.

Diavoletto, 1862.

Edinost, 1881, 1883.

La baba, 1864

Pubblicazioni della Società Zoofila Triestina, 1861.

Slovenski narod, 1854.

Vedež, 1849.

Literatura in tiskani viri

Abrams, Laura in Laura Curran. »Between women: gender and social work in historical perspective.« Social Service Review 78, št. 3 (2004): 429–446.

Bader-Zaar, Birgitta. »Women in Austrian Politics, 1890–1934. Goals and Visions.« V: Austrian Women in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Cross-disciplinary Perspectives, ur. David F. Good, Margarete Grandner in Mary Jo Maynes, 59-90. Providence in Oxford: Berghahn Books, 1996.

Burton, Isabel. The Life of Captain Sir Richard Burton. London: Chapman & Hall, 1893.

Čeč, Dragica. »Pruski kralj Friderik II. Veliki in njegovi vrabci.« Zgodovina za vse 7, št.1 (2000): 5–18.

Davidoff, Leonore in Catherine Hall. Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780–1850. London in New York: Routledge, 2019.

Devetak, Robert. »Boj za slovenske šole in delovanje ženskih podružnic Družbe svetega Cirila in Metoda na Goriškem in Gradiškem v obdobju pred prvo svetovno vojno.« Zgodovinski časopis 74, št. 3/4 (2020): 360–387.

Devetak, Robert. »Vstop žensk v javni prostor in vloga društev na Goriškem in Gradiškem 1867–1918.« Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2019.

Dudekovà, Gabriela. »Municipal Social Welfare in Bratislava during the 19th and Early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends.« V: Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries, ur. Fejtová Olga, Milan Hlavačka, Václava Horčáková in Veronika Knotková, 143-162. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Erhartič Širnik, Romana. »Varstvo ptičev v 19. in 20. stoletju na slovenskem ozemlju.« Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2011.

Gregory, James. Of Victorians and Vegetarians. The Vegetarian Movement in Nineteenth-century Britain. London: Tauris Academic Studies, 2007.

Guazzaloca, Giulia. Primo: non maltrattare: Storia della protezione degli animali in Italia. Rim: Editori Laterza, 2018.

Hobsbawm, Eric. Čas imperija 1875–1914. Ljubljana: Sophia, 2012.

Judson, Pieter. Habsburški imperij: nova zgodovina. Ljubljana: Sophia, 2018

Kete, Kathleen. »Animals and Ideology: The Politics of Animal Protection in Europe.« V: Representing Animals, ur. Nigel Rothfels, 19-34. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

Koledar in Kažipot

Koledar in kažipot po Trstu. Trst: Nova tiskarna V. Dolenc. 1884.

Kugy, Julius. Delo, glasba, gore. Maribor: Obzorja, 1966.

Melato, Mauro. »Per una storia dell'assistenza medica e sociale ai bambini di Trieste.« Archeografo Triestino 72, št. 4 (2012): 377–429.

Millo, Anna. L'elite del potere a Trieste: una biografia collettiva 1891–1938. Milano: Angeli, 1989.

Monti Orel, Silvana. I giornali triestini dal 1863 al 1902: società e cultura di Trieste attraverso 576 quotidiani e periodici analizzati e descritti nel loro contesto storico. Trst: Lint, 1976.

Paletschek, Sylvia in Bianka Pietrow-Ennker. »Women's Emancipation Movements in Europe in the Long Nineteenth Century: Conclusions.« V: Women's Emancipation in the Nineteenth Century: A European Perspective, ur. Sylvia Paletschek in Bianka Pietrow-Ennker, 301-333. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Pericin, Claudio. »Maltrattamento e protezione degli animali nel Litorale Austriaco: Alcuni casi desunti dai documenti d'archivio che datano alla seconda metà dell'ottocento e al primo novecento.« Atti 41, št.1 (2012): 621–657.

Peterlin-Neumair, Tatjana. »Poskus izboljšanja človekovega ravnanja z živalmi – Goriško društvo proti mučenju živali 1845–1847.« Kronika 50, št.1 (2002): 17–30.

Pillepich, Giuseppe in Adalberto Thiergen.Rapporto della Società Triestina contro il maltrattamento degli animali. Trst: Tipografia del Lloyd Austriaco, 1854.

Quataert, Jean H. Staging Philanthropy: Patriotic Women and the National Imagination in Dynastic Germany, 1813–1916 (Social History, Popular Culture, and Politics in Germany). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.

Rendla, Marta. »Kranjsko društvo za varstvo živali 1902–1915.« Zgodovina za vse 11, št. 1 (2004): 59–83.

Selišnik, Irena. »The Ladies of Charity in Carniola, 1848 to 1914.« Aspasia 8, št. 1 (2014): 64–89.

Selišnik, Irena in Ana Cergol Paradiž. »Delovanje žensk od karitativnosti do socialnega dela. Zgodovinski pregled razvoja dobrodelnosti in začetki idej socialnega dela v letih 1850–1941 na Slovenskem.« Socialno delo 55, št. 5–6 (2016): 239–252.

Stojan, Mihael. Miloserčnost do žival. Ljubljana: Jožef Blaznik, 1846.

Thomas, Keith. Man and the Natural World. Changing Attitudes in England, 1500–1800. London: Oxford University Press, 1983.

Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006.

Vovko, Andrej. Odborniki in članstvo podružnic Družbe Sv. Cirila in Metoda 1885–1918. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Objavljeno

2022-09-09

Številka

Rubrika

Razprave