Börries Kuzmany, Brody: A Galician Border City in the Long Nineteenth Century (Brodi: Mejno mesto v Galiciji v dolgem 19. stoletju)

Avtorji

  • Daša Ličen ZRC SAZU

Objavljeno

2018-05-07

Številka

Rubrika

Ocene in poročila