Autobiographical Testimonies of the Post-War Transition

  • Manca G Renko Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
Keywords: autobiography, transition, World War II, women

Abstract

The present article examines the autobiographies of six women from three generations who thematised the transition period after World War II (1945–1955) in their published autobiographical texts: Ilka Vašte, Mira Mihelič, Nada Kraigher, Nedeljka Pirjevec, Manica Lobnik, and Nada Gaborovič. Several thematic commonalities can be extracted from the texts, including the authors’ considerations of family life, (intellectual) work, gender, politics, and the transition to the new state and social order of post-war Yugoslavia. The article demonstrates where the authors of the texts under discussion meet and where they diverge while defining the women’s experience during the transition and placing it in the broader historical context of the time.

References

Anderson, Linda. Autobiography. London in New York: Routledge, 2001. Dostopno na: https://doi.org/10.4324/9780203181652.

Artwinska, Anna in Agnieszka Mrozik. Gender, Generations and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. London in New York: Routledge, 2021.

Bing, Albert. »Titoism, Dissidents and Culture of Dissident.« Prispevki za novejšo zgodovino 58, št. 3 (2018): 8–25.

Borovnik, Silvija. »Ženske v prozi Mire Mihelič.« V: Mira Mihelič. Družinska slika z gospo. Ur. Alenka Puhar, 171–79. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.

Bourdieu, Pierre. »Une classe objet.« Actes de la Recherche en Sciences Sociales, št. 17/18 (1977): 2–5.

De Beauvoir, Simone. Drugi spol. Ljubljana: Krtina, 2013.

De Man, Paul. »Avtobiografija kot skazitev.« Literatura št. 295/296 (2016): 136–50.

Donnel, Alison in Pauline Polkey. Representing Lives. Women and Auto/Biography. London: Macmillan Press, 2000.

Grdina, Igor. »Avtobiografska književnost pri Slovencih v dvajsetem stoletju.« Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1994.

Leben, Andrej. »Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi.« V: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografiji v literarni vedi. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben, 293–310. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. Dostopno na: https://doi.org/10.3986/9789610503866.

Jeraj, Mateja. Slovenke na prehodu v socializem. Vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005.

Jurca, Branka. Rodiš se samo enkrat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984.

Juvan, Marko. »Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev. Moje življenje med tekstom in žanrom.« V: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografiji v literarni vedi. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben, 51–64. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. Dostopno na: https://doi.org/10.3986/9789610503866.

Kos, Matevž. »Zakaj brati Kovačiča?« V: Prišleki 1271–1329. Ljubljana: Beletrina, 2018.

Lejeune, Philippe. On Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.

Novak Popov, Irena. »Štiri ženske avtobiografije.« Jezik in slovstvo, št. 3/4 (2008): 53–67.

Puhar, Alenka. Mira Mihelič. Družinska slika z gospo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.

Rener, Tanja. »Avto/biografije v sociologiji in ženskih študijah.« Teorija in praksa 33 (1996): 759–63.

Swindells, Julia. The Uses of Autobiography. London: Taylor & Francis, 1995. Dostopno na: https://doi.org/10.4324/9781315041230.

Verginella, Marta. »Naše žene volijo!.« V: Naše žene volijo. Ur. Milica Antić Gaber, 71–84. Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999.

Verginella, Marta. »Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega avtobiografskega pisanja.« V: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografiji v literarni vedi. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben, 95–108. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2001. Dostopno na: https://doi.org/10.3986/9789610503866.

Vodopivec, Nina. »Sem delavka, mati in gospodinja.« Etnolog. Glasnik slovenskega etnografskega muzeja, 62 (2001): 69–90.

Published
2021-11-11
Section
Articles