Največja stavka slovenskih rudarjev (leto 1923)

Authors

  • N. N.

Keywords:

delavstvo, rudarji, rudarska stavka, 1923, dokumenti

Published

1960-01-01

Issue

Section

Historical documentation