On the 40th anniversary of the railwaymen's strike in april 1920

Authors

  • N. N.

Keywords:

dokumenti, 1920, generalna stavka, železničarska stavka, delavstvo

Published

1960-01-01

Issue

Section

Historical documentation