Jugoslovanska ideja pri Slovencih v dobi narodnoosvobodilnega boja do drugega zasedanja AVNOJ

Avtorji

  • France Škerl

Ključne besede:

jugoslovanska ideja, Slovenci, Jugoslavija, druga svetovna vojna, NOB, AVNOJ

Povzetek

Avtor govori o krepitvi jugoslovanske ideje pri Slovencih v času, ko se je zdelo, da je misel o skupni državni skupnosti z ostalimi jugoslovanskimi narodi za vedno odstranjena iz njihove zavesti in ko so bile vse sile usmerjene v osvoboditev in revolucijo.

Prenosi

Objavljeno

1974-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>