Misije Special Operations Executive med italijanskimi partizani v Furlaniji in Karniji (1944-1945) ter njihova percepcija problema jugoslovansko-italijanske razmejitve

Avtorji

  • Gorazd Bajc

Ključne besede:

SOE, zavezniki, misije, boj za meje, partizani, Furlanija, Karnija, Garibaldi, Osoppo

Povzetek

Na podlagi dokumentov britanske Uprave za posebne operacije (Special Operations Executive - SOE), avtor podaja pregled devetih misij te posebne obveščevalne službe v Furlaniji in v Karniji med drugo svetovno vojno. Opiše njihovo sestavo, premike, zveze, tajna imena njenih pripadnikov in izvor le-teh ter glavne značilnosti delovanja. V drugem delu avtor sintetično opisuje percepcije misij o problemu meje.

Prenosi

Objavljeno

2005-01-01

Številka

Rubrika

Razprave