Trst v slovenski politični misli do prve svetovne vojne

Avtorji

  • Janko Pleterski Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Trst, tržaško zaledje, nacionalno vprašanje, socialni demokrati, Avstro-Ogrska

Povzetek

Obči zgodovinski problem odnosa med mestom in njegovo okolico se je v primeru Trsta pojavil tudi kot nacionalni problem,kot vprašanje razmerja italijanskega mesta do ožje in širše slovenske okolice in zaledja. Na ozemlju Italije same ni bilo etničnih razlik med mestom in vasjo, okolica pa se je po tradiciji podrejala mestu. Prav nasprotno pa je bilo pri Slovencih, kjer naj bi se mestne enklave prilagodile etničnemu značaju zaledja. Vprašanje se je zaostrilo, ko so mnogi in ne le Tuma ter socialdemokrati, videli v .Trstu nekakšno središče slovenskega nacionalnega gibanja. Avtor zavrača mnenje, da naj bi Slovenci v Trstu uživali podporo oz. simpatije Dunaja, kajti v primeru vojne med Avstro-Ogrsko in Italijo je bilo predvideno, da bi aretirali ne le Italijane, ampak tudi Slovence.

Prenosi

Objavljeno

1977-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>