Originalaufnahmen des Kriegs-Bild- und Filmamtes aus der modernen Materialschlacht

Avtorji

  • Miroslav Stiplovšek

Ključne besede:

banski svet, velika gospodarska kriza, banovinski proračun, banovinska samouprava

Povzetek

Na potek III. zasedanja banskega sveta Dravske banovine februarja 1933 so vplivale zaostrene politične razmere po objavi federalistične Slovenske deklaracije in nadaljnja poglobitev velike gospodarske krize. Banski svetniki iz vrst režimske jugoslovanske radikalne kmetske demokracije so se ob odločni odklonitvi federalistične državne ureditve opredelili za udejanjenje ustavno določenih banovinskih samouprav, pri obravnavi banovinskega proračuna za leto 1933/34 pa so si prizadevali čim bolj omiliti posledice gospodarske krize. Dosegli so povečanje svoje vloge v proračunski razpravi, v kateri so osvetlili stopnjevanje krize v agrarnih panogah, industriji, obrti in trgovini ter v denarnih ustanovah. Pomemben dosežek je bilo zlasti oblikovanje novega bednostnega sklada za zmanjšanje brezposelnosti, prav tako pa so si banski svetniki s številnimi postavkami banovinskega proračuna prizadevali reševati hude socialne posledice gospodarske krize. Ta prizadevanja pa je minister za finance ob potrditvi banovinskih financ za leto 1933/34 le v višini 129 milijonov din v precejšnji meri razvrednostil.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>