Stvarnost dojemanja - dojemanje stvarnosti

(Velika gospodarska kriza in položaj Slovencev)

Avtorji

  • Žarko Lazarević

Ključne besede:

Jugoslavija, Slovenija, gospodarski položaj, gospodarska kriza

Povzetek

V razpravi avtor obravnava polemiko o gospodarskem položaju Slovenije med veliko gospodarsko krizo, ki je potekala na straneh ljubljanskih in beograjskih časopisov Jutro, Trgovski list in Narodno blagostanje. V zaključku razprave vpne polemiko v jugoslovanski okvir in tolmači različno dojemanje gospodarske stvarnosti po letu 1918 s spremembo relativnih cen in posledično spremembo relativnega ekonomskega položaja posameznih jugoslovanskih pokrajin v primerjavi s časom pred prvo svetovno vojno.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>