Narodnoosvobodilni boj v Jugoslaviji za svobodo in ljudsko oblast

Referat na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "La resistenza tra lotta armata e governo" na univerzi v Milanu od 11. do 13. decembra 1975.

Avtorji

  • Dušan Biber Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

Ključne besede:

Komunistična partija Jugoslavije, NOB, revolucija, socializem, ljudska oblast

Povzetek

Avtor v referatu na mednarodnem znanstvenem posvetovanju na univerzi v Milanu od 11. do 13. decembra 1975 obravnava ključno vprašanje o strategiji in taktiki komunistične partije Jugoslavije in narodnoosvobodilnega gibanja v borbi za osvoboditev in osvojitev oblasti. Narodno osvobodilna borba je bila nedvomno hkrati tudi socialistična revolucija, vendar se je kot taka začela označevati v glavnem šele po letu 1963, po proglasitvi Socialistične federativne republike Jugoslavije. Med drugo svetovno vojno je samo izjemoma bil v rabi termin narodna revolucija, praviloma pa narodnoosvobodilna borba. Avtor je zgoščeno prikazal glavne faze od borbe proti emigrantskim vladam do ustanovitve skupne začasne vlade Demokratične federativne Jugoslavije 7. marca 1945. leta.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave