Slovenski pravniki v političnem življenju stare Avstrije in prve Jugoslavije

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Abstract

Avtor v razpravi obravnava delež in vlogo pravnikov v slovenskem političnem življenju v času od preloma 19. v 20. stoletje do začetka druge svetovne vojne na Slovenskem. Najprej v primerjalnem okviru predstavi visok delež pravnikov med politiki, pri čemer je posebej pozoren na poslance in ministre, ilustrativno pa prikaže tudi delež pravnikov na ostalih področjih (med župani, oblastnimi odborniki, strankarskimi funkcionarji, bani). V nadaljevanju na tej podlagi izriše kolektivno biografijo pravnikov – politikov.

Author Biography

Jure Gašparič, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Published
2019-10-01

Most read articles by the same author(s)