Slovenian Socialist Parliament on the Eve of the Dissolution of the Yugoslav Federation: A feeble "ratification body" or important political decision-maker?

Authors

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.3.03

Keywords:

socialist Parliament, Yugoslavia, Slovenia, dissolution, 1989

Abstract

In 1986, on the eve of the dissolution of the Yugoslav Federation, the Assembly of the Socialist Republic of Slovenia was a rather boring authority, restricted to the bureaucratic and formalist framework. It consisted of non‑professional delegates without significant social influence, elected in a specific indirect manner. However, it was this very Assembly that passed several key decisions a few years later, leading to the introduction of a multi‑party system and elements of market economy, as well as strengthening the position of the republic. It seems that at the time this Assembly became the primary factor of transition and that it was this very institution that destabilised the Yugoslav federation. However, such an evaluation has nevertheless not asserted itself. The role of the socialist Assembly appears vague. Consequently the author, in his contribution, seeks to answer the following question: What sort of an authority body was the socialist Assembly? Initially the author presents the genesis of the Yugoslav Assembly system and its basic characteristics, and then he explores the three different levels or possible outlooks on the Assembly: legal level, perceptual level (how people saw the Assembly), and the level of internal mechanisms (how the parliamentary discussions changed).

Author Biography

References

Čepič, Zdenko. "Federaliziranje federacije 1967-1971." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 1052−1054. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Čepič, Zdenko. "Ustava 1974: preureditev jugoslovanske federacije, delegatski sistem in dogovorna ekonomija." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 1094−1104. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Cohen, Lenard J. Broken Bonds: The Disintegration of Yugoslavia. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1993.

Gabrič, Aleš. "Opozicija v Sloveniji po letu 1945." Prispevki za novejšo zgodovino 45, no. 2 (2005): 97-120.

Gabrič, Aleš. "Prva slovenska ustava." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 867−868. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Gabrič, Aleš. "Volitve v Ustavodajno skupščino novembra 1945." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 854-858. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Gašparič, Jure and Mojca Šorn. "Od tovariša delegata do gospoda poslanca: O razpravi v socialistični enostrankarski skupščini in demokratičnem tranzicijskem parlamentu v Sloveniji." Prispevki za novejšo zgodovino 54, no. 1 (2014): 37-47.

Gašparič, Jure.Državni zbor Republike Slovenije 1992-2012: O slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo: Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke 1929-1935. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Hayden, Robert M. Blueprints for a House Divided: The Constitutional Logic of the Yugoslav Conflicts. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.

Lusa, Stefano.Razkroj oblasti: Slovenski komunisti in demokratizacija države. Ljubljana: Modrijan, 2012.

Maier, Viktor. Wie Jugoslawien verspielt wurde. München: C. H. Beck, 1995.

Pesek, Rosvita.Osamosvojitev Slovenije: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?." Ljubljana: Nova revija, 2007.

Pleterski, Janko. "O soslednosti novejše zgodovine Slovencev: Nekaj pripomb ob in k posvetu Slovenci in leto 1941." Prispevki za novejšo zgodovino 43, no. 1 (2003): 103-124.

Potrč, Miran. "Za prvo demokratično izvoljeno Skupščino Republike Slovenije je dala zakonsko podlago zakonodaja, sprejeta 27. 12. 1989 v Skupščini Socialistične Republike Slovenije." In Prihodnost parlamentarne demokracije: Zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev, edited by Tatjana Krašovec, and Mojca Pristavec Đogić, 26-32. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2010.

Potrč, Miran. Klic k razumu: spomini. Ljubljana: Modrijan, 2014.

Ramet, Sabrina P. The Three Yugoslavias: State-Building and legitimation, 1918-2005. Washington D. C.: Woodrow Wilson Center Press, 2005.

Repe, Božo. "Pravne in politične podlage, okoliščine in pomen prvih demokratičnih volitev." In Razvoj slovenskega parlamentarizma: Kolokvij ob 10. obletnici parlamentarizma v Sloveniji: Zbornik referatov, koreferatov in razprav, edited by Tatjana Krašovec, 26-69. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2000.

Repe, Božo.Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002.

Repe, Božo.Rdeča Slovenija: Tokovi in obrazi iz obdobja socializma. Ljubljana: Sophia, 2003.

Režek, Mateja. "Na pragu reform." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 998−999. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Režek, Mateja. "Ustava reforma leta 1953." In Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848−1992, edited by Jasna Fischer et al., 950−952. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.

Ribarič, Miha.Spomini: Slovenija – Jugoslavija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.

Ribičič, Ciril.Siva tipka 074. Ljubljana: Enotnost, 1995.

Vodopivec, Peter. "Komunistične skupščine v senci partije." In Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma, edited by Barbara Vogrinec, 258-297. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2005.

Vodušek Starič, Jerca. Prevzem oblasti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Woodward, Susan L. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Washington D. C.: The Brookings Institution, 1995.

Vykoukal, Jiří, Bohuslav Litera, and Miroslav Tejchman. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944−1989. Praha: Libri, 2000.

Published

2015-12-14

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>