The Activities of the Banned Communist Party of Yugoslavia During the January 6th Dictatorship

(The Example of the Celje District Between 1932 and 1933)

  • Lilijana Trampuž V pokoju
Keywords: Communist Party of Yugoslavia, January 6th dictatorship, Celje, Branko Diehl, Slavko Šlander

Abstract

The author presents the restoration of the communist activities in the Celje district after the January 6th regime had crippled this movement and many communists had been imprisoned or left the country. The communist actions, as detected by the police, are described. The discussion clarifies the ambiguities regarding the appointment of the Celje district secretary, revealing that this position was allegedly assumed by Branko Diehl rather than Slavko Šlander. The differences between the public and archived memory concerning this issue are presented. The district conference materials attest to the planning as well as the actual processes involved in the gradual reorientation of the communist activities towards establishing legal organisations in the expert, cultural, and professional field. The focus of the communists’ endeavours started to shift from the armed struggle against the dictatorship to the struggle for the everyday demands of workers and peasants and the improvement of their economic, social, and political position.

References

Bebler, Aleš. Čez drn in strn: Spomini. Koper: Lipa, 1981.

Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, ur. Martin Ivanič. Ljubljana: Komunist, 1990.

Filipič, France. »KPJ v Sloveniji v času VIII. Konference zagrebških komunistov.« Zgodovinski časopi, 32, št. 3 (1978): 295–317.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919–1939: 1. in 2. knjiga. Ljubljana: Borec, 1981.

Filipič, France. »Rdeči prapor.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 122. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Filipič, France. »Rdeči signali.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 122. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Filipič, France. »Branko Diehl.« V: Enciklopedija Slovenije, 2, 258. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

Filipič, France. »Slavko Šlander-Aleš.« V: Enciklopedija Slovenije, 13, 61. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Gašparič, Jure. »Uvedba diktature kralja Aleksandra.« Prispevki za novejšo zgodovino 46, št. 1 (2006): 241–54.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo: Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Hribar, Franc – Savinjšek. »Tovarna Prebold in njeno delavstvo.« V: Med Mrzlico in Dobrovljami, ur. Stane Terčak, 17–40. Celje: s. n., 1955.

Kotnik, Anton – Robida. »Slavko Šlander in razvoj progresivnega gibanja v Preboldu«. V:

Med Mrzlico in Dobrovljami, ur. Stane Terčak, 55–60. Celje: s.n., 1955.

Kotnik, Anton. Komunistična partija v revolucionarnem delavskem gibanju Savinjske doline (1920–1941). Žalec: Občinska kulturna skupnost, 1975.

Marinko, Miha. Moji spomini. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

McKenzie, Kermit E. Comintern e rivoluzione mondiale 1928–1943. Firenze: Sansoni S.p., 1969.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. »Punktacije.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 17. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Terorizem: filozofska vprašanja, ur. Igor Primorac. Ljubljana: Krtina, 2005.

Trampuž, Lilijana. »KPJ na Slovenskem v obdobju šestojanuarske diktature 1929–1934. S posebnim poudarkom na pripravi pokrajinske konference: Magistrsko delo.« Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1992.

Trampuž, Lilijana. »Primorski emigranti-komunisti v Ljubljani v času šestojanuarske diktature.« V: Zbornik Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar in Jurij Perovšek, 349–54. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Vidovič Miklavčič, Anka. »Društvo kmetskih fantov in deklet.« V: Enciklopedija Slovenije, 2, 356, 357. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Vodopivec, Peter. »Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. svetovni vojni. Neobjavljen intervju z Vlastom Kopačem iz leta 1986.« Prispevki za novejšo zgodovino 52, št. 2 (2012): 275–94.

Published
2020-05-04
Section
Articles