O proletarski demokraciji

(K vprašanju odnosa med pokrajinskim in centralnim komitejem KSJ)

Avtorji

  • Lilijana Trampuž

Ključne besede:

Komunistična partija Jugoslavije, pokrajinski komite komunistične partije, centralni komite komunistične partije, organizacija, volitve

Povzetek

Na podlagi arhivskih virov in spominske literature analizira avtorica odnos med pokrajinskim vodstvom slovenskih komunistov ter centralnim vodstvom v tujini. Kljub strogim pogojem ilegale, in omejenih osebnih stikih v katerih so delovali komunisti, so pismeno razpravljali o številnih vprašanjih s katerimi so se srečevali pri vsakdanjem političnem delu. Avtorica analizira odnos komunistov do volitev (v okrožna in pokrajinsko vodstvo). Volitve so za vse razpravljalce bistven izraz demokracije. Neugodne objektivne okoliščine vplivajo na pokrajinsko vodstvo tako, da je pripravljeno na kompromisne rešitve, kar pa centralno vodstvo kategorično in avtoritativno odklanja.

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)