Španska državljanska vojna kot dejavnik diferenciacije političnega življenja v Sloveniji

Avtorji

  • Janko Prunk Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
  • Anka Vidovič-Miklavčič Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

Ključne besede:

španska državljanska vojna, Slovenija, politična zgodovina, Ljudska fronta, Edvard Kocbek, fašizem, protifašizem

Povzetek

V razpravi ugotavljata avtorja, da je španska državljanska vojna in vse dogajanje v svetu v zvezi z njo politično močno odmevalo tudi v Sloveniji. Posebej analizirata stališča do teh dogajanj v posameznih političnih taborih na Slovenskem, pri čemer se razkriva tudi njihov odnos do Ljudske fronte v Evropi kot do ljudskofrontnega povezovanja in akcij na domačih tleh. Opredelitev za ali proti fašizmu, se pravi za špansko desnico ali špansko republiko, ki jo je še posebej izzval E. Kocbekov članek "Premišljevanje o Španiji" je prispevalo k pospešeni diferenciaciji slovenske družbe in s tem k oblikovanju osnove za kasnejšo Osvobodilno fronto.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>