Začetki političnega agrarnega gibanja na Slovenskem

Prispevek k predzgodovini ustanovitve Samostojne kmetijske stranke

Avtorji

  • Nina Steinbacher Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.05

Ključne besede:

politično agrarno gibanje, Samostojna kmetijska stranka, Slovenska ljudska stranka, Notranjska, Goriška

Povzetek

V članku je predstavljeno oblikovanje modernega političnega agrarnega gibanja na Slovenskem. Izhajajoč iz časopisnih poročil in drugih relevantnih virov, je opisana predzgodovina nastanka Samostojne kmetijske stranke v novoustanovljeni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Poseben poudarek je namenjen Notranjski in Goriški, kjer so bile na predvečer prve svetovne vojne v tedanji habsburški monarhiji ustanovljene prve slovenske agrarne politične formacije.

Objavljeno

2020-11-30

Številka

Rubrika

Razprave