Nekateri vidiki usmerjanja dejavnosti komunistov v luči dokumentov CK KPS v letih 1944 in 1945

Avtorji

  • Ivan Križnar

Ključne besede:

CK KPS, druga svetovna vojna, 1944-1945, komunisti, NOG, NOB

Povzetek

Avtor na podlagi doslej neuporabljenih zapiskov sej CK KPS ugotovi, da je CK KPS kritično ocenjeval dejavnost partijskih organizacij in posameznih članov KPS ter od njih terjal aktivno in demokratično dejavnost v organizacijah in organih narodnoosvobodilnega gibanja.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)