Okupacija in narodnoosvobodilni boj na zgornjem Gorenjskem

Avtorji

  • Ivan Križnar

Ključne besede:

2. svetovna vojna, Slovenija, Gorenjska, okupacija, odporništvo, narodnoosvobodilni boj

Povzetek

Avtor z uporabo arhivskega gradiva predstavlja okupacijo in odpor proti njej v severozahodnemu delu Slovenije (Jesenice). Po nemški zasedbi leta 1941, nasilnemu ponemčevanju in prilagoditve uprave nacistični ureditvi, je bil odpor v Osvobodilno fronto organiziranega slovenskega pribivalstva in oboroženi partizanski boj zelo težak, saj je okupator krepil zasedbene policijske in vojaške enote, da bi nemoteno delovali pomembni gospodarski obrati (železarna na Jesenicah) in železniški progi iz Koroške proti Ljubljani in Gorici. Odporniška organizacija in partizanske enote so dosegle ravnovesje moči z zasedbeno upravo in nemškimi enotami šele leta 1943. Od tedaj do konca vojne je odporniška organizacija postopoma omejila okupatorjeva oblast le na mesta, industrijske kraje in komunikacije, saj za boj proti narodnoosvobodilnemu gibanju okupator ni dobil številčnejše opore v domačem prebivalstvu.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)