Prosvetna politika u Sloveniji 1918-1929 i razvoj nacionalne misli

Avtorji

  • Momčilo Zečević

Ključne besede:

izobraževanje, izobraževalna politika, 1918-1929, Kraljevina SHS, narodna zavest, jugoslovanstvo

Povzetek

Nova nacionalna in jugoslovanska orientacija v prosvetni politiki v Sloveniji v letih 1918-1929, širjenje šolske mreže in ustanovitev slovenske univerze, so imeli velik vpliv na povečanje narodne zavesti. Generacije novih kadrov, ki so zrasl v pogojih prosvetnih razmer v tem času, so postale osnova za nadaljnji razvoj Slovencev na kulturnem, ekonomskem in političnem področju.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave