Nacionalno in socialno vprašanje v Trstu 1902-1914

Avtorji

  • Boris Gombač

Ključne besede:

Trst, 19.-20. stoletje, politične stranke, politično društvo Edinost, socialno demokratska stranka, liberalci, liberalni nacionalisti

Povzetek

V kontekstu splošnega, pospešenega razvoja Trsta ob prehodu iz 19. v 20. stoletje obravnava avtor glavne stranke, ki so v tem času nastopale in delovale v Trstu. Z analizo konsenza širših slojev tržaškega prebivalstva trem glavnim političnim grupacijam hoče avtor tudi nakazati ideološke predpostavke italijanskih liberal-nacionalcev, političnega društva Edinost in socialno demokratske stranke.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave