Language Technologies and Digital Humanities 2020

  • Katja Meden Institut Jožef Stefan

References

Antloga, Špela. “Korpus metafor KOMET 1.0” in Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 167 - 170. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Beelen, Kaspar. “Speaking on behalf of others: Why the digital humanities should care about parliamentary data”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 2. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Fijavž, Zoran. “Ambivalence of LGBT Visibility in Croatian Video-Based Social Media Content” in Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 144 - 148. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Pridobljeno 20.11.2020: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2020/

Krek, S., Erjavec, T., Dobrovoljc, K., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Brank, J. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 24 - 33. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Lemmenmeier-Batinić, Dolores, Ljubešić Nikola, Samardžić, Tanja. “XML-Encoding of a spoken Serbian corpus targeting forms of address” in Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 127 - 130. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Lenardič, Jakob and Fišer, Darja. “Epistemic modal adverbs in Slovenian academic discourse”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 127 - 130. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020
Meden, Katja, Cvek, Ana. “Nadgradnja Zgodovinarskega indeksa citiranosti”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 42 - 47. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Pahor de Maiti, Kristina, Fišer, Darja, Ljubešić, Nikola and Erjavec, Tomaž. “Grammatical Footprint of Socially Unacceptable Facebook Comments”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 48 - 57. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Pančur, Andrej, Blaj Hribar, Neja, Ojsteršek, Miha, Šorn, Mojca. “Projekt Vojaške žrtve prve svetovne vojne na Slovenskem”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 136 - 140. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Pelicon, Andraž. “Zaznavanje sentimenta v novicah z globokimi nevronskimi mrežami”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 150 - 157. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Schlintl, Magdalena, Pawluch, Kerstin, Rader, Mara and Novak-Geiger, Verena. “Working with Digital Devices in Teacher Training Using the Example of the Teaching-Learning-Lab”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 172 - 174. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Supej, Anka, Ulčar, Matej, Robnik-Šikonja, Marko and Pollak, Sanja. “Primerjava slovenskih besednih vektorskih vložitev z vidika spola na analogijah poklicev”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 93 - 100. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Tonelli, Sara. “Abusive Language Detection: Too much Digital, not enough Humanities?”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 1. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020
Trivunović, Eva. “Variante in modifikacije (iz)biblijskih frazemov”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 158 - 166. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020

Verdonik, Darinka, Rojc, Matej, Mlakar, Izidor, Zimšek, Danilo, Kačič, Zdravko, Ojsteršek, Milan, Erjavec, Tomaž. “Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN”. In Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, edited by Darja Fišer and Tomaž Erjavec, 141 - 143. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020
Published
2020-12-18
Section
Reviews and Reports