Ocene dr. Janeza Ev. Kreka in krščanskega socialstva na Slovenskem do leta 1918 v knjigi Edvarda Kardelja "Razvoj slovenskega narodnega vprašanja"

Poskus primerjalne analize

Avtorji

  • Damijan Guštin

Ključne besede:

Janez Evangelist Krek, Edvard Kardelj, zadružništvo, krščanski socializem, nacionalni program

Povzetek

Avtor poskuša s primerjalno analizo prve in druge izdaje ter nemškega prevoda študije Edvarda Kardelja ugotoviti osnovne razlike v obravnavanem delu teksta in jih osvetliti po (posameznih podsklopih, tako glede družbenega izvora in ciljev krščanskosocialnega gibanja, odnosa do zadružništva, Krekovega nacionalnega programa, vpetosti gibanja v slovensko meščansko politiko. Na podlagi literature prikaže avtor družbenopolitične razmere v času nastanka prve izdaje dela, obravnava pa tudi vprašanje ustrezne označitve krščanskosocialnega gibanja

Prenosi

Objavljeno

1984-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>