Delavke tobačne tovarne v Ljubljani v letih 1871-1914

Avtorji

  • Jasna Fischer

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, socialna zgodovina, tobačna tovarna, delavke, delavstvo, ženske

Povzetek

V razpravi so analizirani rezultati računalniške obdelave podatkov moštvene knjige tobačne tovarne v Ljubljani o 4423 delavcih zaposlenih v obratu med leti 1871 in 1914. Podatki omogočajo analizo kvalifikacijske strukture delavstva, njegove poklicne mobilnosti, fluktuacije in vzrokih zanjo ter geografski izvor tega delavstva glede na rojstni kraj.

Prenosi

Objavljeno

1984-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>