Aleš Gabrič, Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953 - 1962

Avtorji

  • Ervin Dolenc Inštitut za novejšo zgodovino

Prenosi

Objavljeno

1995-01-01

Številka

Rubrika

Ocene in poročila