Prebivalstvo slovenske Istre v obrti in industriji med leti 1869-1910

Avtorji

  • Jasna Fischer

Ključne besede:

Istra, Avstro-Ogrska, industrija, gospodarska zgodovina, obrt, neagrarne panoge

Povzetek

Na podlagi rezultatov ljudskih štetij v avstrijski polovici habsburške monarhije med leti 1869-1910 so analizirane spremembe v poklicni sestavi prebivalstva zaposlenega v neagrarni proizvodnji. Podatki kažejo na relativno zaostajanje slovenske Istre v procesu industrializacije v okviru slovenskega narodnega ozemlja. Niso pa bile ugotovljene bistvene razlike v razvoju posameznih industrijskih in obrtnih panog.

Prenosi

Objavljeno

1990-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>