Standard of Living and Consumer Practices in Memories of Socialism

  • Jelka Piškurić Study Centre for National Reconciliation
Keywords: socialism, standard of living, consumer practices, everyday life, oral sources

Abstract

The following contribution focuses on the living conditions during socialism.  The analysis was carried out on the basis of oral sources. Standard, consumerism and consumer practices represent an important segment of everyday life; in fact, narrators devoted most of their memories to this topic. In Yugoslavia, consumerism developed under the influence of both socialist and consumer values, and consumer practices were influenced by the growth of standard of living and the lack of and restrictions in the distribution of goods. In their efforts for a better standard of living, people were flexible and resourceful. They tried to align political and economic constraints with their consumer preferences and desires for a better life. Satisfaction with the growing standard of living gave legitimacy to the authorities as well. But people’s desires were constantly growing due to the evolving consumer culture. Narrators often supported their achievements with anecdotes about their shopping ventures. The 1960s and 1970s brought growth of the standard of living and consumer development, while the 1980s lead to increasing inflation and large supply constraints. All of this contributed to the discontent of people and the growing criticism of the system.

References

Čepič, Zdenko, ur. Slovenija v Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Duda, Igor. Pronađeno blagostanje, Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb, Srednja Europa, 2010.

Duda, Igor. »Tehnika narodu!, Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj.« Časopis za suvremenu povijest 37, št. 2 (2005): 371–92.

Fikfak, Jurij, in Prinčič, Jože, ur. Biti direktor v času socializma, Med idejami in praksami. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Fischer, Jasna, et al., ur. Slovenska novejša zgodovina 2, Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

Habinc, Mateja. »Prazniki in tvorjenje skupnosti.« Glasnik Slovenskega etnološkega društva 49, št. 1-2 (2009): 30–37.

Keršič, Marta Milena, in Stres, Neža, ur. Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2008.

Luthar, Breda. »Shame, Desire and Longing for the West, A Case Study of Consumption.« V: Remembering Utopia, The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, ur. Breda Luthar in Maruša Pušnik, 341–377. Washington: New Academia Publishing, 2010.

Marković, Predrag. »Erinnerung und Realität, Arbeit im sozialistischen Jugoslawien zwischen Kritik und Märchen vom Schlaraffenland.« V: Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus, Erkundungen zum Arbeitsleben im östlichen Europa, ur. Klaus Roth, 259-71. Münster: LIT Verlag, 2004.

Patterson, Patrick Hyder. Bought and Sold, Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia. Ithaca in London: Cornell University Press, 2011.

Petrović, Tanja. »Towards an Affective History of Yugoslavia.« Filozifija i društvo 27, št. 3 (2016): 504–20.

Pirjevec, Jože. »Iskanje socializma s človeškim obrazom,« Annales, anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 24, št. 4 (2014): 763–78.

Rendla, Marta. »Založenost trga z blagom za široko potrošnjo v Sloveniji v času socializma.« V: Med trgom in državo, Cikli in prelomi v zgodovini, ur. Nina Vodopivec, 111–41. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.

Rendla, Marta. »Življenjska raven Slovencev v času socializma s poudarkom na šestdesetih in sedemdesetih letih.« Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016.

Repe, Božo. »Mit in resničnost komunizma.« V: Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ur. Mitja Ferenc in Branka Petkovšek, 285–302. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2006.

Repe, Božo. »'Tihotapijo vse, razen ptičjega mleka', Vpliv nakupovalnega turizma na kulturne spremembe in način življenja v Sloveniji po drugi svetovni vojni.« Zgodovina za vse št. 2 (1998): 90–96.

Sitar, Polona. »Modernizacija pranja, potrošnja in gospodinjsko delo: Vpliv nakupa pralnega stroja v individualnem gospodinjstvu na uvajanje javnih pralnic v socialistični Sloveniji.« Zgodovinski časopis 69, št. 3-4 (2015): 455–58.

Švab, Alenka. »Consuming Western Image of Well-being – Shopping Tourism in Socialist Slovenia.« Cultural Studies 16, št. 1 (2002): 63–79.

Thelen, Tatjana. »Shortage, Fuzzy Property and Other Dead Ends in the Anthropological Analysis of (Post)socialism.« Critique of Anthropology 31, št. 1 (2011): 43–61.

Toš, Niko. »Longitudinalni projekt slovenskega empiričnega družboslovja: SJM 1966–2010.« V: Primerjalno družboslovje: Metodološki in vsebinski vidiki, ur. Niko Toš, Karl H. Müller, 119–60. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV–CJMMK, 2011.

Trobič, Milan. »Kontrabant in tihotapstvo.« V: Plačilna sredstva skozi čas, Zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, ur. Majda Pungerčar. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2011, 31–38.

Vidmar Horvat, Ksenja. »Memory, Citizenship, and Consumer Culture in Postsocialist Europe.« V: A Companion to the Anthropology of Europe, ur. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman, 145–62. Oxford, Chichester, Malden: Wiley-Blackwell, 2012.

Vučetić, Radina. »Potrošačko društvo po američkom modelu (jedan pogled na jugoslavensku svakodnevnicu šezdesetih).« Časopis za suvremenu povijest 43, št. 2 (2012): 277–98.

Vultur, Samaranda. »Daily Life and Constraints in Communist Romania in the Late 1980s: From the Semiotics of Food to the Semiotics of Power.« V: Remembering Communism, Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe, ur. Maria Todorova, Augusta Dimou in Stefan Troebst, 175–200. Budapest – New York: Central European University Press, 2014.

Published
2018-10-04
Section
Articles