Zgodovina in delo pravnikov

Avtorji

  • Janko Pleterski

Ključne besede:

OF, SNOO, druga svetovna vojna

Povzetek

Avtor opozarja na vprašanje, za katerega meni, da bi tudi pravoslovje moralo danes problem podrobneje preučiti. To je III. zasedanje Vrhovnega plenuma OF dne 16. 9. 1941 v Ljubljani, ko je bil ustanovljen Slovenski narodni osvobodilni svet kot organ oblasti. Dogodek zadeva vprašanje o razmerju med priznavanjem mednarodnopravne kontinuitete jugoslovanske države in med priznavanjem nastanka slovenske države v obdobju 1941-1945. SNOO je prvi v zgodovini nastali oblastni organ, ki realno uveljavlja načelo suverenosti slovenskega naroda, načelo njegove pravice do samoodločbe, in ki ustvarja začetek njegove narodne države. Opozarja da ni zunaj OF nihče ustanovil konkurenčnega organa samostojne slovenske državne oblasti. Pri tem pogreša pravno mnenje.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01